Btw-vrijstelling kunstonderwijs aan personen tot 21 jaar

Onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Hieronder vallen:

  • muziekonderwijs zoals zanglessen, instrumentlessen
  • dansonderwijs zoals jazzdans, kinderdans, streetdance, klassieke dans, moderne dans, show- en musicaldans (aerobics is wel belast)
  • dramaonderwijs zoals toneel- en theaterlessen
  • beeldende vorming zoals tekenen, handenarbeid, textiele en audiovisuele vormgeving

Circusopleidingen kunnen kiezen

Geeft u een opleiding in circustechnieken, zoals acrobatiek, jongleren, springen, trapeze, draadlopen, eenwielfietsen of clowntechnieken? U mag ervoor kiezen om deze vrijgesteld te leveren. De btw die u betaald hebt over inkoop en kosten mag u dan niet aftrekken in uw btw-aangifte.

Leeftijdsgrens 21 jaar

De vrijstelling geldt alleen voor onderwijs aan personen jonger dan 21 jaar. Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op het moment waarop de cursus begint. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de vrijstelling door.

De vrijstelling loopt door tot het eind van de cursus als de cursus niet langer duurt dan 1 jaar. Duurt de cursus langer? U kunt de cursus dan indelen in lesperiodes van maximaal 1 jaar. In dat geval vervalt de vrijstelling aan het einde van de lesperiode waarin de cursist 21 jaar is geworden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.