Vrijstelling voor algemeen vormend onderwijs

Algemeen vormend onderwijs is onderwijs dat niet is aan te merken als:

 • een beroepsopleiding
 • onderwijs met een hobbymatig karakter
  Dit onderwijs is niet vrijgesteld van btw, uitgezonderd taalonderwijs.
 • onderwijs voor het verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer
  Dit onderwijs is niet vrijgesteld van btw, uitgezonderd taalonderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om autorijles, een EHBO-cursus of een tekencursus of sportles die geen onderdeel is van een algemeen vormend onderwijspakket.

Algemeen vormend onderwijs is vrijgesteld van btw als dat inhoudelijk overeenkomt met het wettelijk geregelde algemeen vormend onderwijs, zoals dit wordt verzorgd door de reguliere onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om:

 • contractonderwijs
  Dit is onderwijs dat onderwijsinstellingen tegen kostendekkend tarief geven aan particulieren, (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven. Daarbij gebruiken zij de bestaande onderwijsinfrastructuur, zoals gebouwen, apparatuur en leermiddelen.
 • onderwijs dat wordt verzorgd door particuliere instellingen
 • onderwijs door externe leerkrachten die zelfstandig ondernemer zijn

Taalonderwijs

Is het taalonderwijs geen beroepsopleiding? Dan is het als algemeen vormend onderwijs vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor elke taal.

Voorbeelden van vrijgesteld taalonderwijs zijn:

 • taalcursussen met een hobbymatig karakter
 • taalcursussen voor het verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer
 • lessen basistaalvaardigheid met als doel dat cursisten beter kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt
  Het gaat hier bijvoorbeeld om taalonderwijs voor on- of laaggeletterden, inburgeringscursussen en cursussen voor naturalisatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.