Beroepsopleidingen

Onder het begrip 'beroepsopleiding' verstaan wij onderwijs dat rechtstreeks opleidt voor een specifiek vak of beroep. Ook onderwijs om vakkennis te verwerven of op peil te houden valt hieronder. Naast beroepsopleidingen vallen ook cursussen om in een (toekomstige) werkkring te kunnen functioneren onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen.

Onderwijs om persoonlijke vaardigheden te leren, valt niet onder het begrip beroepsopleiding. Bijvoorbeeld een EHBO-cursus of het behalen van een rijbewijs B. Ook andere hobbycursussen dan taalcursussen zijn geen beroepsopleidingen.

De onderstaande beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van btw:

 • wettelijk erkende beroepsopleidingen
 • niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen die door de overheid gefinancierd worden en die genoemd staan in:
  • de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of
  • de Wet educatie en beroepsonderwijs
 • niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen door instellingen en zelfstandige docenten die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
 • taalonderwijs
  Taalonderwijs dat specifiek bedoeld is om een bepaald beroep uit te kunnen oefenen geldt als een beroepsopleiding. Bijvoorbeeld de cursus Nederlands die een buitenlandse taxateur volgt voor het werken in Nederland en voor het schrijven van taxatierapporten in het Nederlands. De onderwijsinstelling of zelfstandig docent die de opleiding verzorgt, moet ingeschreven staan in het CRKBO. Taalonderwijs dat niet is gericht op beroepsuitoefening, is algemeen vormend onderwijs.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Het register is bedoeld voor onderwijsinstellingen en zelfstandige docenten die beroepsonderwijs aanbieden en die niet zijn vermeld in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Ook zzp'ers en buitenlandse instellingen mogen zich inschrijven in het register.

Maakt de onderwijsinstelling die de beroepsopleiding geeft, deel uit van een fiscale eenheid? Dan geldt de vrijstelling alleen voor de instelling die is ingeschreven in het register.

Het CRKBO kent de volgende 2 registers:

 • CRKBO Register Docenten
  Werkt u als zelfstandig docent in het beroepsonderwijs, al dan niet vanuit uw persoonlijke BV, en staat u in dit register ingeschreven? Dan geldt de vrijstelling alleen voor het beroepsonderwijs dat u aan onderwijsinstellingen geeft. U biedt dus niet zelf een opleiding aan cursisten of hun werkgevers aan, maar werkt uitsluitend als 'onderaannemer'.
 • CRKBO Register Instellingen
  Staat u als zzp'er of onderwijsinstelling in dit register ingeschreven? Dan bent u vrijgesteld van btw voor al het beroepsonderwijs dat u aanbiedt. De vrijstelling geldt voor het onderwijs dat u als docent verricht en voor beroepsonderwijs dat direct op de markt wordt verzorgd. 'Direct op de markt' wil zeggen dat u rechtstreeks voor eigen rekening en risico overeenkomsten sluit met uw afnemers.

Let op!

Vennootschappen die zelfstandig contracten sluiten voor het geven van beroepsonderwijs en dit laten verzorgen door hun personeel moeten zijn ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen om in aanmerking te kunnen komen voor de vrijstelling.

Meer informatie over het CRKBO

Meer informatie leest u op de site van het CRKBO.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.