Praktijkopleidingen voor langdurig werklozen

Praktijkopleidingen bij bedrijven met een baangarantie voor langdurig werklozen zijn vrijgesteld van btw. U mag ervoor kiezen wel btw in rekening te brengen over de vergoeding voor deze opleiding. U berekent dan 21% btw aan uw klant. U mag de btw over kosten en inkoop voor de cursussen, als voorbelasting aftrekken in uw btw-aangifte.

Voor belaste dienstverlening gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf dat de werkloze opleidt, sluit aan het begin van de opleiding met de werkloze een arbeidscontract. Het contract gaat pas in nadat de werkloze de opleiding heeft voltooid.
  • Het gesloten arbeidscontract bevat geen beperkingen die voor de bedrijfstak ongebruikelijk zijn.
  • De werkloze handelt tijdens de opleiding voor rekening en risico van dat bedrijf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.