Verhuur van congresruimten, vergaderruimten en tentoonstellingsruimten

Congres-, vergader- en tentoonstellingsruimten mag u altijd belast met btw verhuren. Het maakt hierbij niet uit of de huurder ondernemer is. U hoeft geen verzoek in te dienen voor belaste verhuur of een verklaring daarover in het huurcontract op te nemen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurder huurt de ruimte voor maximaal 1 aaneengesloten maand.
    Daarbij gaat het om feitelijke duur van de huur en niet om de looptijd van het huurcontract. Een huurder die bijvoorbeeld voor 3 jaar iedere week 1 dag een vergaderruimte huurt, huurt dit niet langer dan een aangesloten periode van 1 maand en voldoet dus aan deze voorwaarde.
  • De huurder gebruikt de ruimte uitsluitend als congres-, vergader- of tentoonstellingsruimten.
  • In de prijslijst of in de huurovereenkomst moet duidelijk zijn aangegeven dat de verhuur belast is met btw.

Deze tegemoetkoming geldt ook voor andere onroerende zaken, zoals ruimten in een hotel-, café- en restaurantbedrijf. Dit voor zover die ruimte ter zake van de verhuur uitsluitend wordt gebruikt als congres-, vergader- of tentoonstellingsruimten, en aan de voorwaarden is voldaan.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.