Verhuur van congresruimten, vergaderruimten en tentoonstellingsruimten

Congresruimten, vergaderruimten en tentoonstellingsruimten mag u altijd belast met btw verhuren. Het maakt hierbij niet uit of de huurder ondernemer is. U hoeft geen verzoek in te dienen voor belaste verhuur of een verklaring daarover in het huurcontract op te nemen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurder huurt de ruimte voor maximaal 1 aaneengesloten maand.
    Daarbij gaat het om feitelijke duur van de huur en niet om de looptijd van de huurovereenkomst. Een huurder die bijvoorbeeld voor 3 jaar iedere week 1 dag een vergaderruimte huurt, huurt deze niet langer dan een aangesloten periode van 1 maand en voldoet dus aan deze voorwaarde.
  • De huurder gebruikt de ruimte uitsluitend als congres-, vergader- of tentoonstellingsruimte.
  • In de prijslijst of in de huurovereenkomst moet duidelijk zijn aangegeven dat de verhuur belast is met btw.

Deze tegemoetkoming geldt ook voor verhuur van ruimten in andere onroerende zaken, zoals ruimten in een hotel, café of restaurant die uitsluitend worden gebruikt als congres-, vergader- of tentoonstellingsruimten. De genoemde voorwaarden zijn ook hier van toepassing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.