Belaste verhuur aanvragen

U kunt uw keuze voor belaste verhuur op 2 manieren vastleggen: in de huurovereenkomst of met een verzoek aan uw belastingkantoor. Staat uw keuze in de huurovereenkomst? Dan hoeft u geen verzoek meer aan ons te doen.

Gegevens in huurovereenkomst of verzoek

In de huurovereenkomst of het verzoek nemen u en de huurder op:

  • een omschrijving van (het gedeelte van) de onroerende zaak met gegevens uit het kadaster
  • de datum waarop het boekjaar van de huurder begint
  • de datum waarop de huur ingaat
  • een verklaring dat de huur is belast met btw
  • een verklaring van de huurder dat deze de onroerende zaak voor minstens 90% (of 70%) gebruikt voor activiteiten waarvoor recht op aftrek van voorbelasting bestaat

Verzoek aan Belastingdienst

Stuurt u een verzoek naar ons? Dan moet u dit doen binnen 3 maanden na het begin van de belaste verhuur. Als u aan de voorwaarden voldoet, accepteren wij uw verzoek. U en de huurder ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging.

Neemt u de verklaring op in de huurovereenkomst? Dan moeten u en de huurder dit contract binnen 3 maanden na het begin van de huur sluiten.

Let op!

U en de huurder kunnen niet terugkomen op de keuze voor belaste verhuur. Belaste verhuur stopt als de huurder niet meer aan de voorwaarden voldoet. Of als een andere huurder het pand huurt en u samen met de nieuwe huurder niet kiest voor belaste verhuur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.