Waarvoor kan ik een voorlopige aanslag aanvragen als buitenlands belastingplichtige?

Dat hangt af van uw situatie:

 • U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige

  U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, én betaalt over 90% of meer van uw totale inkomen belasting in Nederland.

  Aftrekposten en heffingskortingen

  U hebt dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland.

  Fiscale partner

  Uw fiscale partner kan onder voorwaarden een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel) van de volgende heffingskortingen te laten uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • levensloopverlofkorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Dit zijn de voorwaarden:

  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • U betaalt voldoende belasting en eventueel premies volksverzekeringen in Nederland om de heffingskortingen uit te laten betalen.
  • Uw partner heeft weinig of geen inkomen. Hiervoor tellen we het inkomen uit Nederland en het buitenland samen (het wereldinkomen).

  Woont u in het Verenigd Koninkrijk? Kijk wat Brexit betekent voor de inkomstenbelasting.

 • U bent een buitenlands belastingplichtige

  U woont niet in Nederland, maar hebt wél Nederlandse inkomsten. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) of sparen en beleggen (box 3). En u bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

  Aftrekposten

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren

  Heffingskortingen

  • arbeidskorting
   Wij houden automatisch rekening met de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskorting niet in te vullen als u een voorlopige aanslag aanvraagt.
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • U woont in België en u bent een buitenlands belastingplichtige

  U bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

  Aftrekposten

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner

  Heffingskortingen

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • arbeidskorting
   Wij houden automatisch rekening met de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskorting niet in te vullen als u een voorlopige aanslag aanvraagt.
  • algemene heffingskorting
   Wij houden automatisch rekening met de algemene heffingskorting. U hoeft deze heffingskorting niet in te vullen als u een voorlopige aanslag aanvraagt.

  Uitbetalen heffingskortingen aan uw fiscale partner

  Uw fiscale partner kan onder voorwaarden een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel) van de volgende heffingskortingen te laten uitbetalen:

  • arbeidskorting
  • algemene heffingskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Dit zijn de voorwaarden:

  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • U en uw fiscale partner hebben beiden in Nederland belastbaar inkomen.
  • U betaalt voldoende belasting en eventueel premies volksverzekeringen in Nederland om de heffingskortingen uit te laten betalen.
  • Uw partner heeft weinig of geen inkomen. Hiervoor tellen we het inkomen uit Nederland en het buitenland samen (het wereldinkomen).
 • U woont in Suriname of op Aruba en u bent een buitenlands belastingplichtige

  U bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

  Aftrekposten

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten

  Heffingskortingen

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • arbeidskorting
   Wij houden automatisch rekening met de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskorting niet in te vullen als u een voorlopige aanslag aanvraagt.
  • algemene heffingskorting
   Wij houden automatisch rekening met de algemene heffingskorting. U hoeft deze heffingskorting niet in te vullen als u een voorlopige aanslag aanvraagt.

  Fiscale partner

  Uw fiscale partner kan onder voorwaarden een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel) van de volgende heffingskortingen te laten uitbetalen:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • algemene heffingskorting

  Dit zijn de voorwaarden:

  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • U betaalt voldoende belasting en eventueel premies volksverzekeringen in Nederland om de heffingskortingen uit te laten betalen.
  • Uw partner heeft weinig of geen inkomen. Hiervoor tellen we het inkomen uit Nederland en het buitenland samen (het wereldinkomen).
 • U bent in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz)

  Uw voorlopige aanslag bestaat uit premies volksverzekeringen en inkomstenbelasting. U krijgt alleen een voorlopige aanslag van premie volksverzekeringen als uw inkomen na verrekening van de aftrekposten niet hoger is dan € 38.139 (in 2023: € 37.149).

  Aftrekposten

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • kosten voor uw eigen woning
  • uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld bedragen voor lijfrenten)
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
  • specifieke zorgkosten
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
  • giften

  Heffingskortingen

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • levensloopverlofkorting
  • heffingskorting voor groene beleggingen
  • arbeidskorting
   Wij houden automatisch rekening met de arbeidskorting. U hoeft deze heffingskorting niet in te vullen als u een voorlopige aanslag aanvraagt.
  • algemene heffingskorting

  Fiscale partner

  Uw fiscale partner kan onder voorwaarden een voorlopige aanslag aanvragen om (een deel) van de volgende heffingskortingen te laten uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • levensloopverlofkorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Dit zijn de voorwaarden:

  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • U betaalt voldoende belasting en eventueel premies volksverzekeringen in Nederland om de heffingskortingen uit te laten betalen.
  • Uw partner heeft weinig of geen inkomen. Hiervoor tellen we het inkomen uit Nederland en het buitenland samen (het wereldinkomen).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.