Actie niet vergoede belastingrente bij btw-teruggaven en verminderingen

Wanneer u voor de btw een verzoek om teruggave, vermindering, bezwaar of suppletie over een voorgaand belastingjaar doet, moet de Belastingdienst dit verzoek binnen 8 weken verwerken. Doen wij dit niet binnen deze termijn én nemen we de beslissing pas ná 1 april? Dan hebt u recht op belastingrente. Deze rente berekenen wij vanaf 8 weken na de ontvangst van uw verzoek tot 14 dagen na de datum van de teruggaafbeschikking.

Bij de geautomatiseerde verwerking van deze btw-teruggaven en verminderingen, is deze regel de afgelopen 5 jaar niet altijd goed toegepast en is de belastingrente ten onrechte niet berekend.

In deze specifieke gevallen zullen wij de belastingrente alsnog uitbetalen. Wij doen ons best deze actie in 2021 af te ronden. Als de planning wijzigt, kunt u dat hier lezen.

Voor welke btw-teruggaven en verminderingen geldt de belastingrente vergoeding?

Hebben wij vastgesteld dat wij u de afgelopen 5 jaar ten onrechte geen belastingrente hebben vergoed voor een btw-teruggave of vermindering die we niet binnen 8 weken hebben behandeld? Dan ontvangt u in de laatste maanden van 2021 een brief en 1 of meer beschikkingen.

In de beschikking leest u om welke teruggave het gaat en over welke periode u belastingrente krijgt uitbetaald. Indien van toepassing wordt over de periode dat de belastingrente te laat is uitbetaald, ook wettelijke rente vergoed.

Het kan gaan om belastingrente voor meerdere teruggaven en verminderingen, over verschillende jaren. Daarom ontvangt u misschien meer dan 1 beschikking over dit onderwerp. En u ontvangt misschien ook meer terugbetalingen.

Hebt u na het lezen van de brief nog vragen? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Als wij belastingrente vergoeden, hoe werkt dat dan?

  • Hebt u openstaande belastingschulden? Dan wordt de uitbetaling van de belastingrente en de eventuele wettelijke rente daarmee verrekend.

  • Is dat niet het geval? Dan betalen wij het bedrag aan u uit op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

    Hebben wij nog geen rekeningnummer van u? Dan sturen wij u een brief met het verzoek dit aan ons door te geven.

Bent u het niet eens met de berekening van de belastingrente? Dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking die u van ons krijgt, leest u hoe u dat doet.

Wettelijke rente

Hebt u ten onrechte geen belastingrente ontvangen en hebben wij deze ook te laat aan u uitbetaald? Dan hebt u recht op wettelijke rente, een rentevergoeding over dat bedrag. Wij berekenen deze rente over het deel dat u (achteraf gezien) onterecht niet hebt ontvangen over:

  • de periode vanaf 4 weken na de datum van de vermindering van de aanslag waarvoor u een beschikking hebt gekregen

  • tot de datum waarop wij de rentevergoeding hebben verrekend of op uw rekening hebben gestort

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen, tenzij wij u daar om vragen. Binnen 2 maanden na de datum van de brief waarin wij u informeren over het vergoeden van de belastingrente, ontvangt u van ons de beschikking(en) met het door u te ontvangen bedrag. Wij betalen dit bedrag uit op het rekeningnummer dat bij ons bekend is, of verrekenen het bedrag met een openstaande schuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.