Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Dat kunnen we niet met de hand en daarom gebruiken we computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Met behulp hiervan kunnen we alle belastingaangiften en toeslagaanvragen sneller behandelen.

Een van deze systemen was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen. Uit onderzoek bleek dat het gebruik van dit systeem op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt.

Lees hierna meer over de FSV. En wat u van ons kunt verwachten of zelf kunt doen als uw persoonsgegevens in de FSV stonden.

Over de FSV

 • Wat was de FSV?

  Een van de systemen die de Belastingdienst gebruikte voor zijn toezichttaak was de FSV. De FSV was een (risico)signaleringssysteem. Wij konden daarin registreren dat een belastingaangifte volgens het computersysteem misschien niet klopte. Zo’n registratie noemden we een risicosignaal. Bijvoorbeeld als iemand met een korte woon-werkafstand hoge reiskosten opgaf. Dit kon een reden zijn om een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag handmatig te controleren. Daarnaast registreerden we in de FSV informatieverzoeken van andere overheidsorganisaties, bijvoorbeeld een gemeente, die het inkomen van iemand opvroegen.

 • Waarom gebruiken we de FSV niet meer?

  In de AVG staat hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Zo geeft de AVG regels voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van de FSV voldeed op verschillende punten niet aan de AVG. Te veel medewerkers hadden toegang tot de FSV. En de gegevens die erin stonden, werden te lang bewaard en ook niet aangepast na onderzoek. Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en gebruiken we deze niet meer.

 • Waarom konden uw persoonsgegevens in de FSV zijn geregistreerd?

  Er zijn 4 hoofdredenen waarom uw gegevens tussen 2012 en 2020 konden zijn opgenomen in de FSV:

  • Als wij twijfelden of een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag klopte. Bijvoorbeeld als er hoge reiskosten waren opgegeven, terwijl de woon-werkafstand kort was.
  • Als wij in het kader van een toezichtproject signalen ontvingen, bijvoorbeeld bij een vermoeden van identiteitsfraude.
  • Als wij van anderen een signaal ontvingen, zoals een tip of een klik.
  • Als wij van een overheidsorganisatie een verzoek kregen om belasting- of inkomensgegevens te delen.

Stonden uw persoonsgegevens in de FSV?

Dan krijgt u vóór 1 april 2023 een brief van ons. De meeste mensen hebben deze brief al gekregen. Vaak ook met de informatie die wij hebben kunnen vinden over de reden waarom uw persoonsgegevens in de FSV waren opgenomen.

 • Wat betekende een registratie in de FSV?

  De registratie in de FSV kon betekenen dat er mogelijk een onjuistheid zat in een aanvraag van een toeslag of een belastingaangifte. Dat kon aanleiding zijn om zo’n aanvraag of aangifte te onderzoeken. Pas daarna konden we vaststellen of er sprake was van fraude, een vergissing of dat de aanvraag of aangifte toch juist was.

  Bij de meeste mensen is er niets gedaan met hun gegevens of kwam er niets uit een controle. Maar we weten dat er ook mensen zijn die onterechte gevolgen hebben ondervonden als we een registratie verkeerd gebruikten. Dan kreeg iemand bijvoorbeeld geen persoonlijke betalingsregeling.

 • Welke onderzoeken worden er gedaan?

  PricewaterhouseCoopers heeft een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de FSV.

  Wij onderzoeken welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad als persoonsgegevens in de FSV stonden. Mensen worden erover geïnformeerd als het onderzoek naar hun FSV-registratie is afgerond.

 • Wat kunt u nog van ons verwachten?

  Als het onderzoek naar uw FSV-registratie is afgesloten, krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Heeft mijn FSV-registratie gevolgen gehad bij de Belastingdienst?
  • Zijn mijn gegevens die in de FSV stonden met andere organisaties gedeeld?

  Wat houdt dit in?

  • Een brief over de gevolgen van uw registratie
   U krijgt een brief, waarin staat welke informatie wij hebben kunnen vinden over de gevolgen van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. Uw FSV-registratie is daarna afgerond.

   Hebt u eerder een AVG-inzageverzoek gedaan? Dan ontvangt u als reactie op uw inzageverzoek een beschikking van ons. Daarin staat de informatie die we met u kunnen delen over uw FSV-registratie. In de meeste gevallen zult u dan geen brief meer krijgen over de reden van uw registratie, omdat u die al weet.

   Hebt u vóór 1 januari 2022 zelf een FSV-melding gedaan met het formulier Melding onderzoek gevolgen registratie FSV over mogelijk onterechte gevolgen? Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding gekregen. Wij zijn een onderzoek gestart naar uw melding en wij nemen vóór 1 januari 2023 contact met u op.

   Hebt u tussen 1 januari 2022 en 6 oktober 2022 een FSV-melding gedaan met het formulier Melding onderzoek gevolgen registratie FSV? Dan nemen wij vanaf 1 januari 2023 contact met u op.

  • Een brief over het delen van gegevens met anderen
   Voor gegevens die de Belastingdienst heeft, geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat we de gegevens niet zomaar met iedereen mogen delen. Dat mag alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze taken, als het wettelijk is geregeld, of in bijzondere gevallen met een ontheffing van de minister van Financiën. Organisaties waaraan de Belastingdienst gegevens verstrekt, zijn onder meer andere overheidsorganisaties en overheden, zoals het CBS, UWV, de SVB en gemeenten.

   PricewaterhouseCoopers heeft een onafhankelijk onderzoek gedaan of wij gegevens uit de FSV ten onrechte hebben gedeeld met andere organisaties. Als uit dit onderzoek blijkt dat dit het geval is, dan krijgt u hierover een brief.
 • Wat moet u doen als u een brief hebt gekregen over uw persoonsgegevens in de FSV?


  U hoeft niets te doen. Het systeem is uitgezet en de gegevens worden niet meer gebruikt.

Wat kunt u doen?

 • Weet u niet zeker of u een brief hebt gekregen? Of twijfelt u of uw persoonsgegevens in de FSV waren geregistreerd?

  Dan kunt u inloggen op het FSV Portaal. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

  Hebt u een brief gekregen dat uw persoonsgegevens in de FSV waren geregistreerd? Dan kunt u in uw persoonlijke omgeving uw persoonlijke informatie terugvinden.

  Hebt u (nog) geen brief gekregen? Dan is er in deze omgeving (nog) geen informatie beschikbaar.

  Inloggen FSV Portaal

  Hebt u geen DigiD? Of belt u liever? Bel dan met Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 (gratis).

 • Hebt u een brief gekregen over de reden van uw registratie en wilt u weten welke persoonsgegevens er nog meer van u in de FSV stonden?

  Dan kunt u een inzageverzoek doen: een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die de Belastingdienst van u in de FSV heeft geregistreerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn contactgegevens, zoals uw naam en adres, en identificerende gegevens, zoals uw bsn.

  U krijgt naar aanleiding van uw verzoek een beschikking met een overzicht van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunnen wij geen inzage in de persoonsgegevens geven. Op Privacy en uw persoonsgegevens leest u hier meer over.

  Hoe dien ik een verzoek in?

  U kunt snel en gemakkelijk een inzageverzoek doen met een online formulier. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

  Inzageverzoek Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Hebt u geen DigiD? Belt u dan met Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 (gratis).

  U kunt ook een brief sturen. Zet in uw brief het volgende:

  • dat u inzage wilt in uw persoonsgegevens die in de FSV staan
  • uw contactgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
  • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • het kenmerk van de brief die u van ons ontving over uw gegevens in de FSV

  Stuur uw inzageverzoek naar:
  Belastingdienst
  Postbus 2508
  6401 DA Heerlen

 • Wilt u een melding doen over uw FSV-registratie?

  Wilt u iets met ons bespreken over uw FSV-registratie? Of wilt u aan ons melden welke gevolgen uw FSV-registratie voor u heeft gehad? We vragen u dan online uw telefoonnummer aan ons door te geven. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Een medewerker van de Belastingdienst neemt dan binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op.

  Hebt u geen DigiD? Belt u dan met Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 (gratis).

  Let op!


  U kunt alleen een melding doen voor uzelf. Hebt u een partner of medebewoner? En heeft die ook een brief gekregen? Dan kan die zelf een melding doen.

  Melding over uw FSV-registratie

 • Wilt u op de hoogte blijven?

  Op het FSV Portaal vindt u:

  • Nieuws en artikelen met uitleg over de FSV en wat we doen voor FSV-geregistreerden.
  • Een persoonlijke omgeving waarvoor u moet inloggen met uw DigiD. Hier kunt u chatten met een medewerker van de Belastingdienst en persoonlijke informatie terugvinden (indien beschikbaar).

  Op het FSV Portaal kunt u zich ook aanmelden voor de e-mailservice. U ontvangt dan een bericht als er nieuwe informatie op het FSV Portaal staat.

 • Hebt u een vraag en wilt u direct iemand spreken?

  Dan kunt u gratis bellen met Meldpunt FSV: 0800 - 235 83 56. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over waarom de Belastingdienst gegevens registreert, wat wij met persoonsgegevens doen en hoe lang wij deze gegevens bewaren? Op Privacy en uw persoonsgegevens leest u hier meer over.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.