Ik moet erfbelasting betalen - wat is het tarief in 2020?

Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2020
Waarde erfenis Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een ander familielid of een vriend
€ 0 - € 126.723 10% 18% 30%
€ 126.723 en meer 20% 36% 40%

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis € 126.723 of hoger? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Let op!
Krijgen u en uw partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan zien wij u voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.