Ik moet erfbelasting betalen - wat is het tarief in 2021?

Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2021

Waarde erfenis Partner, kind (met een beperking) Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
€ 0 - € 128.751 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

Onder 'kind' verstaan wij ook een stiefkind en een pleegkind. Onder 'overige erfgenamen' valt bijvoorbeeld een ander familielid of een vriend. Lees meer over de relatie met de overledene.

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis € 128.751 of hoger? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Let op!
Krijgen u en uw partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan zien wij u voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.