Ik ga aangifte erfbelasting doen - welke gegevens heb ik nodig?

We hebben de gegevens voor u op een rij gezet. U kunt dit overzicht afdrukken als u dat handig vindt.

Aangifte erfbelasting

Uw persoonlijke gegevens

 • burgerservicenummer (BSN)    
 • DigiD
 • de aangiftebrief

Als wij vragen hebben over uw aangifte, nemen wij contact op met de contactpersoon. Bent u niet de contactpersoon? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig van degene die dat wel is:

 • naam  
 • burgerservicenummer
 • telefoonnummer

Gegevens van de overledene

 • burgerservicenummer
 • datum overlijden
 • testament
 • burgerlijke staat
 • wel/geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden

Gegevens van de erfenis

Als u geld erft, gaat het om een bedrag. Als u iets anders erft, bijvoorbeeld kunst of een auto, is het minder duidelijk om welk bedrag het gaat. U moet dan de waarde bepalen van de erfenis.  Bij Hoe bepaal ik de waarde van mijn erfenis? leest u hoe dat in z'n werk gaat.

Afhankelijk van wat u erft, moet u het volgende bij de hand houden:

 • belastingaanslagen van de overledene die nog niet zijn betaald
 • als u een onroerende zaak erft, bijvoorbeeld een woning, hebt u de WOZ-waarde nodig met peildatum 1 januari 2017 of 1 januari 2018
  Bij een overlijden in 2018 mag u de laagste waarde kiezen. Dat is voor u het meest voordelig. De WOZ-waarde vindt u op de WOZ-beschikking die de gemeente u heeft gestuurd.
 • eigendomsaktes (on)roerende zaken
 • andere overeenkomsten en akten
  Bijvoorbeeld een akte van verkoop van een woning aan kinderen van de overledene, of een akte van schenking.
 • overzichten van hypotheken, leningen en andere schulden
 • verzekeringspolissen
 • overzichten van spaar- en effectenrekeningen van banken en andere instellingen
 • renteafspraken (deze staan meestal in het testament)
 • overeenkomsten met een verblijvings- of overnamebeding

Gegevens van andere erfgenamen

 • burgerservicenummers
  Woont een erfgenaam in het buitenland en heeft deze erfgenaam geen burgerservicenummer? Lees wat u kunt doen.
 • namen en adresgegevens
 • geboortedatums
 • testament

Alles over de aangifte erfbelasting vindt u op belastingdienst.nl/erfbelasting.

Hebt u alle gegevens verzameld?

Aangifte doen kan snel en eenvoudig in Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst (Deze link opent in een nieuw venster.)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.