Ik heb een erfenis gekregen - hoe bepaal ik de waarde?

Meestal kunt u de waarde zelf vaststellen. We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Kies uw situatie:

 • U erft een woning of een garage

  Neem de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden. Of de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ná overlijden, als deze bekend is. Kies de laagste waarde, dat is voor u het voordeligst.

  Voorbeeld
  U erft een woning in 2022. U kunt dan kiezen uit:
  • WOZ-waarde 2022
   De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2022, de peildatum is 1 januari 2021.

  • WOZ-waarde 2023
   De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2023, de peildatum is 1 januari 2022.

  Is de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden nog niet bekend? Neem dan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Blijkt na het doen van aangifte dat de WOZ-waarde van het jaar na overlijden lager is? Dan mag u bezwaar indienen, ook na de bezwaartermijn van 6 weken.

  Is de woning ingrijpend veranderd, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing?

  En was dit vóór het overlijden? Ga dan uit van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de woning op de vrije markt.

  Hoort er een garage bij de woning?

  En krijgt u voor de garage een aparte WOZ-beschikking van de gemeente? Dan geldt als waarde voor de garage de WOZ-waarde van het jaar van overlijden.

  Gaat het om een serviceflat?

  Een serviceflat is een woning met extra voorzieningen, zoals maaltijden of de kapper. U betaalt hiervoor servicekosten. Is de marktwaarde ten minste 30% lager dan de WOZ-waarde? Dan mag u voor uw aangifte uitgaan van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de woning op de vrije markt.

  Betaalt u jaarlijks een bedrag voor erfpacht?

  Dan mag u de WOZ-waarde verminderen met 17 x het jaarlijkse bedrag.

  Voorbeeld

  De WOZ-waarde is € 200.000. De te betalen erfpacht is € 2.000 per jaar. De WOZ-waarde wordt verminderd met 17 x € 2.000 = € 34.000. De waarde van de woning voor de erfbelasting is € 200.000 - € 34.000 = € 166.000.

  Vooroverleg

  Wilt u vooraf zekerheid over de waarde van een onroerende zaak? Dan kunt u verzoeken om een vooroverleg met ons.

 • U erft een auto
  Kijk naar de waarde volgens de ANWB koerslijst.
 • U erft kunst of antiek
  Kijk naar de verzekerde waarde. Was het item niet verzekerd? Kijk dan in catalogussen van veilinghuizen.
 • U erft effecten
  De waarde van effecten die op de beurs zijn genoteerd, staat in de officiële prijscourant van de werkdag voor de datum van het overlijden.

  Staan de effecten niet in de prijscourant? Ga dan uit van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de effecten op de vrije markt.
 • U erft verhuurd of verpacht onroerend goed
  Hoe u de waarde bepaalt van een verhuurde of verpachte woning, leest u bij Berekening van de waarde van verhuurde of verpachte woningen.
 • U erft de blote eigendom van een zaak
  U hebt de blote eigendom van een zaak als u wel de eigenaar bent, maar geen gebruik mag maken van deze zaak of van de opbrengsten ervan. Hoe u de waarde bepaalt, leest u bij Berekening waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen.
 • U erft het vruchtgebruik van een zaak
  U hebt het vruchtgebruik van een zaak als u niet de eigenaar bent, maar wel gebruik mag maken van deze zaak of van de opbrengsten ervan. Hoe u de waarde bepaalt, leest u bij Berekening waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen.
 • U erft een periodieke uitkering
  Hoe u de waarde bepaalt van een periodieke uitkering, leest u bij Berekening waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen.
 • U erft een onderneming

  Wij adviseren u om een adviseur in te schakelen als u een bedrijf overneemt. Die kan u ook helpen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf voor de erfbelasting of schenkbelasting.

  Lees meer hierover bij:

 • U erft andere spullen
  Kijk naar de waarde op verkoopsites als marktplaats.nl of ebay.nl.

Komt u er niet uit?

Dan kunt u de erfenis laten taxeren door een deskundige.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.