Ik heb een erfenis gekregen - hoe bepaal ik de waarde?

Dat hangt af van het soort bezitting dat u krijgt uit de nalatenschap. We hebben de meest voorkomende situaties voor u op een rij gezet.

Let op!

Wij leggen hierna uit van welke waarde u moet uitgaan, bijvoorbeeld de WOZ-waarde, de verzekerde waarde of de waarde in het economisch verkeer. Het gaat hier dus niet om het bedrag van uw deel van de erfenis.

Kies uw situatie:

 • U erft banktegoeden of spaartegoeden

  Ga uit van de waarde van alle bankrekeningen en spaarrekeningen die de overledene had op de dag van overlijden. Het gaat om rekeningen in Nederland en buiten Nederland. Tegoeden van minderjarige kinderen hoeft u hier niet bij op te tellen.
 • U erft een woning

  Neem de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden. Of de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ná overlijden, als deze bekend is. Kies de laagste waarde, dat is voor u het voordeligst.

  Voorbeeld

  U erft een woning in 2024. U kunt dan kiezen uit:

  • WOZ-waarde 2024
   De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2024, de peildatum is 1 januari 2023.

  • WOZ-waarde 2025
   De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2025, de peildatum is 1 januari 2024.

  U kunt de waarde meestal ook online opzoeken via het WOZ-waardeloket.

  Is de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden nog niet bekend? Neem dan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Blijkt na het doen van aangifte dat de WOZ-waarde van het jaar na overlijden lager is? Dan mag u bezwaar indienen, ook na de bezwaartermijn van 6 weken.

  Is de woning ingrijpend veranderd, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing?

  En was dit vóór het overlijden? Ga dan uit van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de woning op de vrije markt.

  Gaat het om een serviceflat?

  Een serviceflat is een woning met extra voorzieningen, zoals maaltijden of de kapper. U betaalt hiervoor servicekosten. Is de marktwaarde ten minste 30% lager dan de WOZ-waarde? Dan mag u voor uw aangifte uitgaan van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de woning op de vrije markt.

  Betaalt u jaarlijks een bedrag voor erfpacht?

  Dan mag u de WOZ-waarde verminderen met 17 × het jaarlijkse bedrag.

  Voorbeeld

  De WOZ-waarde is € 200.000. De te betalen erfpacht is € 2.000 per jaar. De WOZ-waarde wordt verminderd met 17 × € 2.000 = € 34.000. De waarde van de woning voor de erfbelasting is € 200.000 - € 34.000 = € 166.000.

  Vooroverleg

  Wilt u vooraf zekerheid over de waarde van een onroerende zaak? Dan kunt u verzoeken om een vooroverleg met ons.

 • U erft een parkeerplaats of garage

  Voor een losse garagebox of een parkeerplaats geldt de marktwaarde

  De marktwaarde is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen bij verkoop van garagebox of parkeerplaats.

  Hoort de garagebox of parkeerplaats bij een woning, dan geldt de WOZ-waarde

  De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking van de gemeente. U kunt de waarde meestal ook online opzoeken via het WOZ-waardeloket .

  In uw aangifte erfbelasting 2024 mag u kiezen welke WOZ-waarde u neemt:

  • de WOZ-waarde 2024
   De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2024, de peildatum is 1 januari 2023.

  • de WOZ-waarde 2025
   De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2025, de peildatum is 1 januari 2024.

  U mag dus de laagste waarde nemen.

  Is de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden nog niet bekend? Neem dan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Blijkt na het doen van aangifte dat de WOZ-waarde van het jaar na overlijden lager is? Dan mag u bezwaar indienen, ook na de bezwaartermijn van 6 weken. Wij passen de waarde dan voor u aan.

 • U erft een auto

  Ga uit van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden voor de auto zou kunnen krijgen.

  U kunt de ANWB-koerslijst als hulpmiddel gebruiken. Kijk naar de hoogste waarde in de categorie 'Schatting waarde verkoop'.

 • U erft kunst of antiek

  Kijk naar de verzekerde waarde. Was het item niet verzekerd? Kijk dan in catalogussen van veilinghuizen.
 • U erft effecten

  De waarde van effecten die op de beurs zijn genoteerd, staat in de officiële prijscourant van de werkdag voor de datum van het overlijden.

  Staan de effecten niet in de prijscourant? Ga dan uit van de marktwaarde. Dit is de hoogste prijs die u op het moment van overlijden zou kunnen krijgen voor de effecten op de vrije markt.
 • U erft verhuurd of verpacht onroerend goed

  Hoe u de waarde bepaalt van een verhuurde of verpachte woning, leest u bij Berekening van de waarde van verhuurde of verpachte woningen.
 • U erft de blote eigendom van een zaak

  U hebt de blote eigendom van een zaak als u wel de eigenaar bent, maar geen gebruik mag maken van deze zaak of van de opbrengsten ervan. Hoe u de waarde bepaalt, leest u bij Berekening waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen.
 • U erft het vruchtgebruik van een zaak

  U hebt het vruchtgebruik van een zaak als u niet de eigenaar bent, maar wel gebruik mag maken van deze zaak of van de opbrengsten ervan. Hoe u de waarde bepaalt, leest u bij Berekening waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen.
 • U erft een periodieke uitkering

  Hoe u de waarde bepaalt van een periodieke uitkering, leest u bij Berekening waarde van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen.
 • U erft een onderneming

  Wij adviseren u om een adviseur in te schakelen als u een bedrijf overneemt. Die kan u ook helpen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf voor de erfbelasting of schenkbelasting.

  Lees meer hierover bij:

 • U erft banktegoeden in een vreemde valuta

  De waarde van banktegoeden in een vreemde valuta moet u omrekenen naar euro’s. U gebruikt daarvoor de wisselkoers op de datum van overlijden. Kijk op de site van de Europese Centrale Bank (ECB) naar de wisselkoers die gold op de dag van overlijden. Deze valutakoersen kunt u ook voor de aangifte erfbelasting gebruiken.
 • U erft andere spullen

  Kijk naar de waarde op verkoopsites als marktplaats.nl of ebay.nl.

Komt u er niet uit?

Dan kunt u de erfenis laten taxeren door een deskundige.

Wilt u weten welk bedrag u moet invullen in bijvoorbeeld de aangifte erfbelasting?

Dat hangt af van de situatie, bijvoorbeeld van het aantal erfgenamen of verkrijgers en of de overledene getrouwd was in gemeenschap van goederen. In de aangifte houden wij hier rekening mee, door u hierover een aantal vragen te stellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.