Minder erfbelasting betalen door tijdens uw leven te schenken?

Dat kan. Door te schenken tijdens uw leven wordt uw erfenis kleiner. Uw erfgenamen betalen dan minder erfbelasting.

Tip

Zorg wel dat u onder een bepaald bedrag blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Lees daarover meer bij Ik krijg een schenking – betaal ik schenkbelasting?

En als ik overlijd vlak na de schenking?

Als u binnen een half jaar overlijdt, zien we de schenking als erfenis.

Hebt u echter een kind tussen 18 en 40 jaar? Dan mag u eenmalig een hoger bedrag schenken. Maakt uw kind gebruik van deze verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan betaalt hij of zij géén erfbelasting over de schenking als u binnen een half jaar overlijdt.

Zien wij de schenking als erfenis? Dan betaalt de ontvanger erfbelasting over de schenking. Óók als er al schenkbelasting is betaald. Wel verrekenen wij in dat geval een evenredig deel van de schenkbelasting met de erfbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.