Ik krijg een schenking - betaal ik schenkbelasting?

Soms betaalt u geen schenkbelasting. Wanneer dat zo is? Dat ligt aan uw relatie met de schenker én aan waarvoor u het geld gebruikt.

We hebben de schenkingsvrijstellingen op een rij gezet. Kies uw situatie:

 • U krijgt het geld van uw ouder(s) en beslist zelf wat u ermee doet

  Uw ouders mogen u in 2022 sowieso belastingvrij € 5.677 schenken (€ 6.604 in 2021). U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen.

  Doen ze vaker in het jaar een schenking? Tel de bedragen dan bij elkaar op. Is het totaalbedrag hoger dan € 5.677 (€ 6.604 in 2021)? Dan betaalt u wel schenkbelasting.

  Verder is het zo dat wij uw ouders als 1 schenker zien

  Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Uw ouders mogen u 1 keer in uw leven een hoger bedrag belastingvrij schenken

  In 2022 is dat € 27.231 (€ 26.881 in 2021).

  Wel zijn er wat mitsen en maren, namelijk:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • Uw ouders mogen u dit jaar niet óók nog € 5.677 schenken (€ 6.604 in 2021).
  • U of uw partner heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van uw ouders. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.
  • Als u de vrijstelling van € 27.231 gebruikt (€ 26.881 in 2021), mag u niet ook nog eens kiezen voor de schenkingsvrijstelling voor een koophuis of voor een dure studie. U mag namelijk 1 keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken voor een schenking van uw ouders.

  Ook hier geldt dat wij uw ouders als 1 schenker zien. U betaalt dus wel belasting als uw ouders ieder afzonderlijk een bedrag schenken en het totaal hoger is dan € 27.231 (€ 26.881 in 2021). Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. U laat ons zo namelijk weten welke vrijstelling u wilt gebruiken.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • U krijgt het geld van uw ouder(s) en gebruikt het voor een koophuis

  Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor een schenking van uw ouders? Dan betaalt u over maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021) geen schenkbelasting.

  Dit zijn de voorwaarden:

  • U gebruikt het geld voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Of u koopt er rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning mee af.
  • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2024. (Of uiterlijk in 2023 als u de schenking kreeg in 2021.)
  • U of uw partner heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van uw ouders. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden. Hebt u dit wel? Lees dan of u in 2022 nog recht hebt op een belastingvrij bedrag. (Kreeg u de schenking in 2021? Lees dan waar u nog recht op hebt in 2021.)
  • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking is betaalden echt is gebruikt voor uw eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.
  • Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een dure studie. U mag namelijk 1 keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken voor een schenking van uw ouders.

  Verder is het zo dat wij uw ouders als 1 schenker zien

  Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • U krijgt het geld van uw ouder(s) en gebruikt het voor een dure studie

  Uw ouders mogen u hiervoor in 2022 € 56.724 belastingvrij schenken (€ 55.996 in 2021). Maar let op, er zijn wel voorwaarden.

  De voorwaarden:

  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief uw levensonderhoud.
  • Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:
   • voor welke studie de donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van uw opleiding zijn
   • dat de schenking vervalt als u het bedrag niet vóór 2025 hebt besteed aan uw opleiding (vóór 2024 als u de schenking kreeg in 2021)
  • U of uw partner heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van uw ouders. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.
  • U bent tussen de 18 en 40 jaar oud. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • U en uw ouders kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en echt is gebruikt voor uw studie.
  • Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een koophuis. U mag namelijk 1 keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken voor een schenking van uw ouders.

  Verder is het zo dat wij uw ouders als 1 schenker zien

  Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet

  Iedereen mag u belastingvrij € 2.274 schenken (€ 3.244 in 2021). U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen.

  Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u dus een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.274 (€ 3.244 in 2021). Krijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

 • U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis

  Hebt u een gulle gever die u wil helpen met de aanschaf van een huis? Of die u wil sponsoren voor een verbouwing in uw eigen woning? Dat mag belastingvrij voor maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021).

  Er gelden wel wat voorwaarden:

  • U gebruikt het geld voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Of u koopt er rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning mee af.
  • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2024. (Of uiterlijk in 2023 als u de schenking kreeg in 2021.)
  • U of uw partner heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van deze schenker. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning. Hebt u dit wel? Lees dan of u in 2022 nog recht hebt op een belastingvrij bedrag. (Kreeg u de schenking in 2021? Lees dan waar u nog recht op hebt in 2021.)
  • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en echt is gebruikt voor uw eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat u de schenking op tijd voor de eigen woning gebruikt.

  Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

  Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als 1 schenker.

  Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

  Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.