Ik krijg een schenking in 2024 - hoeveel procent schenkbelasting moet ik betalen?

Dat hangt af van de waarde van de schenking en uw relatie met de schenker. Een partner of kind van de schenker betaalt bijvoorbeeld minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Tarieven schenkbelasting 2024

Waarde erfenis Partner, kind (met een beperking) Kleinkinderen, verdere afstammelingen Overige erfgenamen
€ 0 - € 152.368 10% 18% 30%
€ 152.368 en meer 20% 36% 40%


Onder ‘kind’ verstaan wij ook een stiefkind en een pleegkind. Onder ‘overige erfgenamen’ valt bijvoorbeeld een ander familielid of een vriend. Lees hier hoe dit zit.

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van de schenking af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw schenkbelasting.

Is de waarde van de schenking € 152.368 of hoger? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de schenking dat boven dit bedrag uitkomt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.