Bekijk wat uw relatie is met de schenker

Echtgenoot

U bent voor de schenkbelasting ook een echtgenoot als u uit elkaar bent, maar nog niet gescheiden.

Bent u gescheiden van tafel en bed? Dan bent u voor de schenkbelasting geen echtgenoot meer.

Geregistreerd partner

U bent voor de schenkbelasting ook een geregistreerd partner als u uit elkaar bent en gescheiden leeft.

Samenwonend partner

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samenwoont, bent u partners voor de schenkbelasting als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • U bent allebei meerderjarig.
 • U staat allebei minimaal 2 jaar op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
 • U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
 • U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.
 • Er is geen andere persoon die voor de schenkbelasting uw partner is.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwonenden, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de schenkbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer het hele jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de schenkbelasting als het samenwonen niet meer mogelijk is als gevolg van opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

Kinderen

Voor de schenkbelasting bent u ook een kind van de schenker als:

 • u een kind bent van de partner van de schenker
 • u door de schenker als kind bent erkend
 • u een geadopteerd kind bent van de schenker
 • uw partner een kind is van de schenker

Pleegkinderen

Voor de schenkbelasting bent u een pleegkind van de schenker als u vóór uw 21e verjaardag minimaal 5 jaar uitsluitend door de schenker (en eventuele echtgenoot) bent onderhouden en opgevoed.

Bent u voor uw 21e getrouwd? Dan moet u voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar uitsluitend door de schenker (en eventuele echtgenoot) zijn onderhouden en opgevoed.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI hoeft geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die de ANBI ontvangt. De instelling moet wel door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI.

Wilt u controleren of uw instelling is aangewezen als ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken.

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of steunstichting SBBI

Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die ze krijgen. Een stichting of vereniging kan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • De stichting of vereniging streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
 • De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de doelstelling.
 • De stichting of vereniging valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
 • De bestuursleden van de stichting of vereniging ontvangen alleen een onkostenvergoeding.
 • De stichting of vereniging is gevestigd in de Europese Unie, op Curaçao, Aruba, Sint Maarten of de BES-eilanden. Of een ander door ons aan te wijzen land.

Voorbeelden van een SBBI zijn de scouting of een amateurvoetbalclub.

Steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. In dat jaar zijn giften aan een steunstichting SBBI niet belast voor de schenkbelasting.

Anders

Bij deze groep hoort u bijvoorbeeld als u:

 • een grootouder van de schenker bent
 • een neef of nicht van de schenker bent
 • geen familie van de schenker bent

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.