Wie doet de aangifte erfbelasting?

Is er een executeur aangewezen in het testament? Dan doet de executeur aangifte erfbelasting voor álle erfgenamen.

Is er geen executeur aangewezen of is er geen testament? Dan kunnen de erfgenamen kiezen:

  • Elke erfgenaam doet voor zichzelf aangifte.
  • Sommige erfgenamen doen samen aangifte en andere alleen voor zichzelf.
  • De erfgenamen kiezen samen wie aangifte doet voor álle erfgenamen.

Die laatste optie is het handigst. Want dan kunt u in de aangifte zien of u samen 100% van de erfenis aangeeft. En dus niet te veel of te weinig.

Bent u degene die de aangifte erfbelasting doet?

U kunt meteen aangifte doen voor de jaren 2020 tot 2024.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.