Brutoloon en nettoloon

Nettoloon

Nettoloon is het bedrag dat je op je rekening ontvangt. Je werkgever heeft hierover al belasting ingehouden.

Brutoloon

Brutoloon is het totale bedrag van je loon. Je werkgever houdt hierover loonbelasting en premies volksverzekeringen in. Wat resteert is je nettoloon.

Verder betaalt je werkgever voor jou:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.