Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de zogenoemde werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw). Of u betaalt zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (bijdrage Zvw). Wat voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie. In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Ik heb loon, pensioen of een uitkering

Hebt u loon, pensioen of een uitkering? Dan wordt over uw inkomen op 1 van de volgende manieren aan de Zorgverzekeringswet meebetaald.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de werkgeversheffing Zvw. Dit bedrag wordt niet ingehouden op uw loon of uitkering. U krijgt geen vergoeding van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

U betaalt zelf de bijdrage Zvw. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze bijdrage in op uw nettoloon of uitkering en betaalt deze aan ons.

Ik heb andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering

U ontvangt andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering. Over deze andere inkomsten betaalt u de bijdrage Zvw aan ons via een aanslag.

Wat betekent dit voor mij?

U moet zelf aangifte doen voor de Zvw. U gebruikt daarvoor dezelfde aangifte waarmee u aangifte voor de inkomstenbelasting doet.

Ik heb verschillende soorten inkomen

Hebt u verschillende soorten inkomen? Bent u bijvoorbeeld in loondienst en daarnaast ondernemer of freelancer? Dan betaalt uw werkgever over uw loon de werkgeversheffing Zvw. Over het inkomen uit uw onderneming of overige werkzaamheden betaalt u zelf de bijdrage Zvw via een aanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.