Zorgverzekeringswet

U of uw werkgever/uitkeringsinstantie betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Deze bijdrage is een bijdrage die u of uw werkgever/uitkeringsinstantie - naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar - betaalt voor de zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage.

Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen ieder jaar wijzigen. Bekijk de percentages die vanaf 2024 gelden.

Lees verder over...

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de werkgeversheffing Zvw. Of u betaalt zelf de bijdrage Zvw via inhouding of een aanslag. Wat voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie.

Lees verder over...

Teruggaaf bijdrage Zvw

Als volgens onze gegevens bij u in een kalenderjaar te veel bijdrage Zvw is ingehouden, zorgen wij voor een teruggaaf van de te veel betaalde bijdrage Zvw aan u.

Lees verder over...

Voorschot teruggave bijdrage Zvw

Als u recht hebt op een teruggaaf van de bijdrage Zvw, kunt u hiervoor een voorschot krijgen. Wij betalen dit voorschot uit in juli van het betreffende jaar.

Lees verder over...

Niet eens met beslissing over mijn bijdrage Zorgverzekeringswet

Hebt u van ons een bericht ontvangen over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)? En bent u het niet eens met dat bericht? Lees wat u kunt doen.

Lees verder over...

Zvw en werken, pensioen of uitkering en het buitenland

Werkt u in een ander land dan het land waarin u woont? Dan is er sprake van grensoverschrijdend werken. Bij grensoverschrijdend werken is het belangrijk om te weten in welk land u sociaal verzekerd bent.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.