Voorschot bijdrage Zvw

Hebt u recht op een teruggaaf van de bijdrage Zvw 2018? Dan kunt u een voorschot krijgen. Wij betalen dit voorschot uit in juli 2018.

Hoe wordt mijn voorschot berekend?

Wij schatten uw bijdrageloon in 2018. Bij deze schatting gaan wij uit van de meest betrouwbare gegevens die wij hebben over uw inkomen in 2017. Van uw geschatte bijdrageloon trekken wij het maximumbijdrageloon voor 2018 af. Uw voorschot is een percentage van het verschil tussen uw geschatte bijdrageloon en het maximumbijdrageloon.

Verrekenen van het voorschot met nog te betalen bedragen

Wij kunnen het bedrag dat u als voorschot krijgt, verrekenen met bedragen die u nog aan ons moet betalen.

Doorgeven dat ik geen voorschot wil

Ontvangt u een voorschot, maar is dit niet terecht? Of wilt u dit jaar wel een voorschot ontvangen, maar volgend jaar niet meer? Dan kunt u doorgeven dat u geen voorschot wilt.

Berekening teruggaaf over 2018

In 2019 krijgt u bericht over de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2018. Daarbij gaan wij uit van de gegevens over uw inkomen in 2018. Bij de teruggaaf verrekenen wij uw eventuele voorschot over 2018. Als u een voorschot krijgt, heeft dat gevolgen voor uw teruggaaf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.