Controleer of wijzig uw voorschot Zvw

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (bijdrage Zvw) is een percentage van uw bijdrageloon Zvw. Deze wordt op de volgende manieren betaald:

  • Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de werkgeversheffing Zvw.
  • U betaalt de bijdrage Zvw via een inhouding op uw loon of uitkering.

Deze inhouding ziet u op uw loonstrook of salarisafschrift. Betalen uw werkgever of uitkeringsinstantie een werkgeversheffing, dan betaalt u over dat inkomen geen bijdrage Zvw.

Schat voor dit jaar voor iedere werkgever of uitkeringsinstantie uw loon Zvw of (bruto)loon. Tel deze bedragen bij elkaar op. Is uw bijdrageloon € 57.232 of lager? Dan hebt u geen recht op een voorschot.

Mijn bijdrageloon is hoger dan € 57.232

Kijk per inkomen in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw hoeveel procent de bijdrage Zvw bedraagt over dat inkomen. Reken de werkgeversheffing Zvw en de door u te betalen bijdrage Zvw uit. Is het bedrag aan werkgeversheffing Zvw hoger dan € 3.768? Dan krijgt u de door u te betalen bijdrage Zvw terug. Als dat meer dan € 100 is, dan ontvangt u een voorschot Zvw.

Als u een voorschot Zvw ontvangt, krijgt u van ons daarover een brief. Daarin staat het bedrag van uw voorschot. Is het bedrag dat wij hebben ingevuld achter ‘te ontvangen of te verrekenen’ anders dan het bedrag dat u zelf hebt uitgerekend? Dan is uw voorschot onjuist. U kunt dan uw voorschot wijzigen, of u kunt doorgeven dat u geen voorschot wilt. Dit kan vanaf juli van het jaar waarin wij het voorschot uitbetalen tot 1 december van dat jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.