Controleer of wijzig uw voorschot

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (bijdrage Zvw) is een percentage van uw bijdrageloon Zvw. Deze wordt op de volgende manieren betaald:

  • Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de werkgeversheffing Zvw.
  • U betaalt de bijdrage Zvw via een inhouding op uw loon of uitkering.

Deze inhouding ziet u op uw loonstrook of salarisafschrift. Betalen uw werkgever of uitkeringsinstantie een werkgeversheffing, dan betaalt u over dat inkomen geen bijdrage Zvw.

Schat voor dit jaar voor iedere werkgever of uitkeringsinstantie uw loon Zvw of (bruto)loon. Tel deze bedragen bij elkaar op. Is uw bijdrageloon € 54.614 of lager? Dan hebt u geen recht op een voorschot.

Mijn bijdrageloon is hoger dan € 54.614

Kijk per inkomen in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw hoeveel procent de bijdrage Zvw bedraagt over dat inkomen. Reken de werkgeversheffing Zvw en de door u te betalen bijdrage Zvw uit. Is het bedrag aan werkgeversheffing Zvw hoger dan € 3.768? Dan krijgt u de door u te betalen bijdrage Zvw terug. Als dat meer dan € 100 is, dan ontvangt u een voorschot Zvw.

Als u een voorschot Zvw ontvangt, krijgt u van ons daarover een brief. In die brief staat het bedrag van uw voorschot. Is het bedrag dat wij hebben ingevuld achter ‘te ontvangen of te verrekenen’ anders dan het bedrag dat u zelf hebt uitgerekend? Dan is uw voorschot onjuist. U kunt dan uw voorschot wijzigen. Of u kunt doorgeven dat u geen voorschot wilt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.