Voorschot teruggave bijdrage Zvw

Hebt u recht op een teruggaaf van de bijdrage Zvw? Dan kunt u hierop een voorschot krijgen. Lees hieronder hoe.

Hoe weet ik of ik recht heb op een voorschot?

Dat hangt af van de hoogte van uw zogenoemde bijdrageloon Zvw. Tussen 1 juli en 1 december kunt u zelf controleren of u recht hebt op een teruggaaf van de bijdrage Zvw.

Hoe wordt mijn voorschot berekend?

Wij schatten eerst uw bijdrageloon in. Bij deze schatting gaan wij uit van de meest betrouwbare gegevens die wij hebben over uw inkomen van jaar ervoor. Van uw geschatte bijdrageloon trekken wij het maximumbijdrageloon voor het huidige jaar af. Uw voorschot is een percentage van het verschil tussen uw geschatte bijdrageloon en het maximumbijdrageloon.

Verrekenen van het voorschot met nog te betalen bedragen

Wij kunnen het bedrag dat u als voorschot krijgt, verrekenen met bedragen die u nog aan ons moet betalen.

Doorgeven dat ik geen voorschot wil

Ontvangt u een voorschot, maar is dit niet terecht? Of wilt u dit jaar wel een voorschot ontvangen, maar volgend jaar niet meer? Dan kunt u doorgeven dat u geen voorschot wilt.

Doorgeven dat ik wel een voorschot wil

Ontvangt u geen voorschot, maar denkt u dat u wel recht hebt op teruggaaf van de bijdrage Zvw? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Voor 2022 kunt u dit aanvragen tot 1 december 2023.

Berekening teruggaaf over 2022

Uiterlijk in de 2e week van april 2023, krijgt u bericht over de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2022. Daarbij gaan wij uit van de gegevens over uw inkomen in 2022. Bij de teruggaaf verrekenen wij uw eventuele voorschot over 2022. Als u een voorschot krijgt, heeft dat gevolgen voor uw teruggaaf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.