Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?

Betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw over uw inkomen, dan hoeft u zelf geen bijdrage Zvw te betalen. Als over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw wordt betaald, betaalt u de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op uw nettoloon of uitkering, of via een aanslag. In de tabel 'Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw' leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw 

Uw situatie

 

Percentage 2018

Percentage
2017

Percentage
2016

Percentage
2015

Percentage
2014

Werkge-
versheffing
Zvw 

 

Zelf 
bijdrage
Zvw 
betalen

Alimentatie
ingegaan
op of na
1 januari 2006
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Alimentatie
ontvangen
in 2005
en daarna
5,65%
0% 0% 0%

0%

 

N.v.t. Ja
AOW'er
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Bijstands-
gerechtigd
via gemeente
6,90%
6,65% 6,75% 6,95%

7,5%

 

Ja Nee
Bijstands-
gerechtigd via
Sociale
Verzekeringsbank
6,90%
6,65% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Buitenlandse
inkomsten
uit loondienst
zonder vergoeding
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Directeur-
grootaandeel-
houder
(dga) en  
niet verzekerd
voor de 
werknemers-
verzekeringen
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Directeur-
grootaandeel-
houder
(dga) en
verzekerd
voor de 
werknemers-
verzekeringen
6,90%
6,65% 6,75% 6,95%

7,5%

 

ja Nee
Freelancer
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Gemoedsbezwaard*
N.v.t
N.v.t N.v.t N.v.t

N.v.t

 

Ja Nee
Loondienst
6,90%
6,65% 6,75% 6,95%

7,5%

 

Ja Nee
Militair
N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

 

N.v.t. N.v.t.
Nabestaande
(Anw-uitkering)
6,90%
6,65% 6,75% 6,95%

7,5%

 

Ja Nee
Nabestaande
(nabestaanden-
pensioen
in aanvulling
op de Anw-uitkering)
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Ondernemer
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Opting-in
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Pensioen
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Uitkering voor
vervroegde
uittreding
(ingegaan na
1 januari 2006)
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Uitkering voor
vervroegde uittreding
(ingegaan vóór
1 januari 2006)
en alleen
als u in 2005
ziekenfonds-
verzekerd was
6,90%
6,65% 6,75% 6,95%

7,5%

 

Ja Nee
Uitkering voor
vervroegde
uittreding
(ingegaan vóór
1 januari 2006) en
u was in 2005
niet ziekenfonds-
verzekerd
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
Uitkering uit 
particuliere
arbeidsongeschikt-
heidsverzekering
5,65%
5,4% 5,5% 4,85%

5,4%

 

Nee Ja
WAO'er/WIA'er 6,90%
6,65% 6,75% 6,95%

7,5%

 

Ja Nee
WW'er 6,90%
6,65% 6,75% 6,95% 7,5% Ja Nee
Zeevarende 0%
0% 0% 0% 0% Ja, maar 0% N.v.t.
Deelvisser 0%
0% 0% 0% 0% Ja, maar 0% N.v.t.
Deelvisser én
enig eigenaar of
huurder schip
5,65%
5,4% 5,5% 4,85% 5,4% Nee Ja

* Gemoedsbezwaarden betalen een vervangende belasting waarvan het tarief gelijk is aan het percentage bijdrage Zvw dat ze zouden betalen als zij niet gemoedsbezwaard zouden zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.