Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?

Betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) over uw inkomen? Dan hoeft u zelf geen bijdrage Zvw te betalen. Als over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw wordt betaald, betaalt u de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op uw nettoloon of uitkering, of via een aanslag. In de tabel 'Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw' leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Tabel werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw
Uw situatie 2023 2022 2021 Werkgeversheffing
Zvw
Zelf bijdrage
Zvw
betalen
Alimentatie ingegaan
op of na 1 januari 2006
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Alimentatie ontvangen 
in 2005 en daarna
5,43% 5,50% 5,75% N.v.t. Ja
AOW'er 5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Bijstandsgerechtigd
via gemeente
6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Bijstandsgerechtigd
via Sociale Verzekeringsbank
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Buitenlandse inkomsten uit loondienst 6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Directeur-grootaandeelhouder (dga) en niet
verzekerd voor de werknemersverzekeringen
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Directeur-grootaandeelhouder (dga) en
verzekerd voor de werknemersverzekeringen
6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Freelancer 5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Gemoedsbezwaard* N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Nee
Loondienst 6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Militair N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Nabestaande
(Anw-uitkering)
6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Nabestaande (nabestaandenpensioen
in aanvulling op de Anw-uitkering)
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Ondernemer 5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Opting-in 5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Pensioen 5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Uitkering voor vervroegde uittreding
(ingegaan na 1 januari 2006)
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Uitkering voor vervroegde uittreding
(ingegaan vóór 1 januari 2006) en alleen
als u in 2005 ziekenfondsverzekerd was
6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Uitkering voor vervroegde uittreding
(ingegaan vóór 1 januari 2006) en u was
in 2005 niet ziekenfondsverzekerd
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
Uitkering uit particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering
5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja
WAO'er/WIA'er 6,68% 6,75% 7% Ja Nee
WW'er 6,68% 6,75% 7% Ja Nee
Zeevarende 0% 0% 0% Ja, maar 0% N.v.t.
Deelvisser 0% 0% 0% Ja, maar 0% N.v.t.
Deelvisser én enig eigenaar of huurder schip 5,43% 5,50% 5,75% Nee Ja

* Gemoedsbezwaarden betalen een vervangende belasting waarvan het tarief gelijk is aan het percentage bijdrage Zvw dat ze zouden betalen als zij niet gemoedsbezwaard zouden zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.