Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Meestal betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). Maar er zijn ook situaties waarin u zélf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (bijdrage Zvw) betaalt. U krijgt dan een aanslag Zvw of een voorlopige aanslag Zvw.

Of u zelf bijdrage Zvw moet betalen, leest u in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw.

Ik heb loon, pensioen of een uitkering

Hebt u loon, pensioen of een uitkering? Dan geldt het volgende:

  • uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt werkgeversheffing Zvw
    Dit bedrag wordt niet ingehouden op uw loon of uitkering. U krijgt geen vergoeding van uw werkgever of uitkeringsinstantie.
  • u betaalt bijdrage Zvw
    Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze bijdrage in op uw nettoloon of uitkering en betaalt deze aan ons.

Ik heb andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering

U hebt andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering. Bijvoorbeeld:

Over deze andere inkomsten betaalt u de bijdrage Zvw aan ons via een aanslag.

Ik heb verschillende soorten inkomen

Hebt u verschillende soorten inkomen? Bent u bijvoorbeeld in loondienst en daarnaast ondernemer of freelancer? Dan betaalt uw werkgever over uw loon de werkgeversheffing Zvw. Over het inkomen uit uw onderneming of over inkomsten uit overig werk betaalt u zelf de bijdrage Zvw. U krijgt een aanslag nadat u aangifte hebt gedaan.

Aangifte doen voor de bijdrage Zvw

U gebruikt de aangifte waarmee u aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Als u online aangifte doet, wordt de bijdrage Zvw voor u uitgerekend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.