Teruggaaf bijdrage Zvw

Hebt u loon of een uitkering? Dan betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie meestal de zogenoemde werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw). U hoeft dan zelf geen bijdrage Zvw te betalen. Als over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw wordt betaald, betaalt u de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op uw nettoloon of uitkering, of via een aanslag. In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Hebt u AOW, (pre)pensioen, VUT, een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of een lijfrente-uitkering? Of bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan betaalt u zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (bijdrage Zvw).

Ontvangt u tegelijkertijd loon, een pensioen of een andere uitkering? En zijn uw inkomsten in totaal hoger dan het maximale inkomen waarover de bijdrage Zvw wordt berekend (het maximumbijdrage-inkomen)? Dan wordt bij u in totaal te veel bijdrage Zvw ingehouden.

Als volgens onze gegevens bij u in een kalenderjaar te veel bijdrage Zvw is ingehouden, zorgen wij voor een teruggaaf van de te veel betaalde bijdrage Zvw aan u.

Let op!

Deze teruggaaf vindt plaats in juli van het volgende kalenderjaar. U hoeft daar zelf niets voor te doen. De teruggaaf over 2020 betalen wij in juli 2021 uit.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.