Uw inkomensgegevens zijn gewijzigd

Soms wijzigen de inkomensgegevens die wij van u hebben. Bijvoorbeeld omdat een deel van uw loon, pensioen of uitkering eerder niet is belast, maar later wel. Of omdat u bezwaar maakt tegen de teruggaaf. Wij berekenen de teruggaaf dan opnieuw.

Te veel teruggaaf gehad

U hebt te veel teruggaaf ontvangen. Het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag aan teruggaaf en het nieuwe bedrag moet u aan ons terugbetalen. U ontvangt hiervoor een naheffingsaanslag. Bent u het niet eens met het bedrag? Als u denkt dat wij uitgaan van verkeerde gegevens, kunt u bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag. Dat kunt u doen met het formulier Bezwaar bijdrage Zvw.

Te weinig teruggaaf gehad

U hebt te weinig teruggaaf ontvangen. U ontvangt van ons een aangepaste teruggaafbeschikking. Het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag aan teruggaaf en het nieuwe bedrag betalen wij aan u uit. Bent u het niet eens met het bedrag? Dan kunt u bezwaar maken tegen de aangepaste teruggaaf. Dat kunt u doen met het formulier Bezwaar bijdrage Zvw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.