Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Vanaf 2022 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,75% (dit was 7,00% in 2021).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,50% (dit was 5,75% in 2021).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,50% (was 5,75% in 2021).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2022 is € 59.706 (dit was € 58.311 in 2021).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.