Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Vanaf 2021 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 7% (dit was 6,70% in 2020).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,75% (dit was 5,45% in 2020).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,75% (was 5,45% in 2020).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2021 is € 58.311 (dit was € 57.232 in 2020).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.