Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Vanaf 2019 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,95 (was 6,90% in 2018).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,70 (was 5,65% in 2018).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,70 (was 5,65% in 2018).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2019 is € 55.927 (was € 54.614 in 2018).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.