Zvw en werken, pensioen of uitkering en het buitenland

Werkt u in een ander land dan het land waarin u woont? Dan is er sprake van grensoverschrijdend werken. Bij grensoverschrijdend werken is het belangrijk om te weten in welk land u sociaal verzekerd bent.

Sociale verzekeringen zijn verzekeringen die zorgen voor inkomsten of tegemoetkomingen in bepaalde situaties. Dat kan een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering zijn, maar ook een vergoeding van ziektekosten.

Met de afspraken die daarover internationaal zijn gemaakt, kunt u nagaan in welk land u sociaal verzekerd bent. Meestal geldt dat u sociaal verzekerd bent in het land waar u werkt. Woont u niet in Nederland, maar werkt u daar wel? Dan bent u in Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent dan ook verzekeringsplichtig voor de Zvw.

Meer informatie over grensoverschrijdende arbeid en sociale verzekeringen vindt u op Zorginstituut Nederland en svb.nl.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.