Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Meestal heb je recht op 1 of meer van de volgende heffingskortingen.

Algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Het maakt dus niet uit of je werkt of dat je een uitkering krijgt.

Arbeidskorting

Als je werkt, krijg je ook de arbeidskorting. Hoeveel arbeidskorting je krijgt, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen uit je werk. Als je een uitkering krijgt, heb je geen recht op de arbeidskorting.

Je werkgever of uitkeringsinstantie verrekent deze heffingskortingen al met de loonheffing. De loonheffing wordt door je werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden op je loon of uitkering. Je vraagt de loonheffingskorting aan bij je werkgever.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting wordt ook wel de Wajongkorting genoemd. Je krijgt deze heffingskorting als je, op basis van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, recht hebt op een uitkering voor jonggehandicapten of op arbeidsondersteuning.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.