Ik heb een uitkering

Heb je een uitkering? Dan houdt de uitkeringsinstantie alvast belasting en premies in over de uitkering die je krijgt. Die belasting betaalt de uitkeringsinstantie dan aan ons. Zodat jij dat niet achteraf hoeft te doen.

Over een gedeelte van je inkomen hoef je geen belasting te betalen. Dit heet loonheffingskorting. Als je uitkeringsinstantie deze korting toepast, krijg je meer uitkering uitbetaald. Je regelt dit met het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.