Hoe pas ik een modelovereenkomst aan?

U wilt een modelovereenkomst aanpassen. Dat kan.

Maar voorkom dat de zzp'er door de aanpassingen tóch in loondienst gaat werken.

Waar moet u dan op letten?

De geel gemarkeerde teksten mag u niet aanpassen

Want die zorgen er juist voor dat niet in loondienst wordt gewerkt.

Soms moet u de gele teksten nog uitwerken

Dat is zo bij de volgende modelovereenkomsten:

 • modelovereenkomsten die uitgaan van 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid'
 • de algemene modelovereenkomst voor 'tussenkomst'

Modelovereenkomsten die uitgaan van 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid'

Bepaalt een gele tekst in de overeenkomst dat de opdrachtgever een vervanger alléén mag weigeren als die vervanger niet aan bepaalde eisen voldoet? Dan moet u die eisen samen vaststellen. Want in de modelovereenkomst zijn ze nog niet concreet ingevuld.

Het mogen alleen eisen zijn die beslist nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Zoals bepaalde diploma's of vergunningen. Want anders gaat dat in tegen de gele tekst en kan er toch sprake zijn van loondienst.

De algemene modelovereenkomst voor 'tussenkomst'

De gele teksten in artikel 9, lid 1 van deze overeenkomst moet u samen invullen. Op zó'n manier dat de zzp'er een zelfstandig ondernemer is. Dat wil zeggen:

 • De zzp'er moet in ieder geval aansprakelijk zijn voor schade die de zzp'er zelf veroorzaakt.
 • De zzp'er moet het risico lopen als de klant niet betaalt.
 • Een relatie- of concurrentiebeding mag niet zo streng zijn dat de zzp'er niet als zelfstandig ondernemer kan werken.

Andere teksten mag u wel aanpassen. Als ze maar niet ingaan tegen de geel gemarkeerde teksten

Staat in een geel gemarkeerde tekst bijvoorbeeld dat de zzp'er ook voor andere opdrachtgevers mag werken? Dan mag ergens anders niet staan dat de zzp'er dat alleen in overleg met de opdrachtgever mag doen.

U mag ook teksten toevoegen

Zolang ze niet ingaan tegen de geel gemarkeerde teksten.

Houdt u zich aan deze regels? Dan hoeven wij de modelovereenkomst niet opnieuw te beoordelen

Hieronder staan 2 voorbeelden van het aanpassen van een modelovereenkomst. In het 1e voorbeeld wordt dat op de verkeerde manier gedaan. In het 2e voorbeeld gaat het wél goed.

Voorbeeld 1: Aanpassingen leiden tot loondienst

Een opdrachtgever heeft een zieke werknemer die zo'n 4 maanden is uitgeschakeld. Deze wil ze tijdelijk vervangen door een zzp'er. Ze gebruikt een algemene modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'. Daaraan voegt ze onder andere de volgende bepalingen toe:

 • De zzp'er werkt 5 dagen per week op het kantoor van de opdrachtgever. Iedere dag 8 uur, tussen 7.00 en 18.00 uur.
 • De zzp'er werkt in team X, waarvan Y manager is. De zzp'er werkt samen met de leden van het team. Hij levert zijn opdrachten in bij Y. Die bepaalt of de uitgewerkte opdrachten voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever.
 • Als de zzp'er niet op kantoor kan zijn, meldt hij dit bij Y.
 • Op maandagen en dinsdagen mag de zzp'er alleen afwezig zijn als hij dit van te voren heeft overlegd met Y.

Deze toevoegingen halen de algemene modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' onderuit. Er is een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de zzp'er. De zzp'er werkt dus eigenlijk in loondienst.

Voorbeeld 2: Aanpassingen leiden niet tot loondienst

Een opdrachtgever heeft veel extra werk. Met de huidige bezetting van zijn bedrijf kan hij dit niet op tijd afkrijgen. Daarom huurt de opdrachtgever een zzp'er in. Hij kiest voor een algemene modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'. Daaraan voegt hij de volgende bepalingen toe:

 • De zzp'er is volledig verantwoordelijk voor de afronding van de opdracht.
 • De zzp'er bepaalt zelf waar ze haar werkzaamheden uitvoert.
 • De zzp'er levert minimaal een bepaalde hoeveelheid werk af per week. Als zij dit niet doet, kan de opdrachtgever de opdracht onmiddellijk opzeggen.

Deze toevoegingen gaan niet in tegen de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst. Daarom is er nog steeds géén sprake van loondienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.