Kan ik voor elke opdracht een modelovereenkomst gebruiken?

Nee, dat kan niet. Voldoet u bij een opdracht aan alle voorwaarden voor loondienst? Dan bent u voor die opdracht in ieder geval in loondienst en kunt u geen modelovereenkomst gebruiken. We geven 2 voorbeelden om dit te verduidelijken.

Voorbeeld 1: opdracht kan níet buiten loondienst

Een bedrijf heeft werknemers in loondienst. Voor al deze werknemers gelden dezelfde regels. Ze hebben bepaalde diploma's nodig en moeten zich aan voorgeschreven werktijden houden. De werkgever bepaalt hoe het werk wordt uitgevoerd. De werknemers moeten zelf dat werk uitvoeren en kunnen zich niet zonder overleg laten vervangen. Daarnaast moeten de werknemers werkkleding dragen met het logo van de werkgever en rijden ze tijdens het werk in een auto van de zaak.

Het is in dit geval niet mogelijk om iemand onder gelijke omstandigheden hetzelfde werk te laten doen, maar dan buiten loondienst.

Voorbeeld 2: opdracht kan wél buiten loondienst

Een opdrachtgever en opdrachtnemer maken gebruik van de algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag. Dankzij deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zelf bepalen hoe het werk wordt ingericht. De opdrachtnemer staat dus niet onder gezag van de opdrachtgever.

Om buiten loondienst te werken moet u dus zorgen dat 1 of meer van de voorwaarden van loondienst niet van toepassing zijn. In dit voorbeeld is dat de voorwaarde 'gezagsverhouding'.

Een fictieve dienstbetrekking kan ook leiden tot loondienst. Lees voor meer informatie over wel of geen loondienst en over fictieve dienstbetrekkingen: Wanneer is er sprake van loondienst?

Kan de opdracht niet buiten loondienst? Dan kunt u ook geen modelovereenkomst gebruiken!

Is het niet mogelijk om buiten loondienst te werken? Dan kan dat ook niet met een modelovereenkomst. Een modelovereenkomst heeft als uitgangspunt dat 1 of meer van de kenmerken van loondienst ontbreken. Als alle elementen van loondienst aanwezig zijn, hoeft u dus ook geen modelovereenkomst te gebruiken. Een modelovereenkomst is daarom geen wondermiddel om toch buiten loondienst te kunnen werken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.