Ik heb een investering gedaan - heb ik recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wel als u voldoet aan de voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland.
  • In 1 jaar investeert u een bepaald bedrag in bedrijfsmiddelen. Voor 2020 is dat tussen € 2.401 en € 323.544, voor 2019 tussen € 2.301 en € 318.449 en voor 2018 tussen € 2.301 en € 314.673. Investeringen van minder dan 450 mag u niet meetellen.

Let op!

Voor personenauto's kunt u geen KIA krijgen. Uitzondering hierop zijn personenauto's die bestemd zijn voor beroepsvervoer. Bijvoorbeeld taxi's en personenauto's voor koeriersdiensten. Voor de KIA zijn ook uitgesloten: woonhuizen, grond en goederen die u verhuurt of in het buitenland gebruikt .

Hoe krijg ik de KIA?

De KIA waarop u in een jaar recht hebt, trekt u in uw aangifte over dat jaar af van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting.

  • Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan doet u dit in uw aangifte inkomstenbelasting.
  • Bent u ondernemer voor de vennootschapsbelasting, dan doet u dit in uw aangifte vennootschapsbelasting.

Hoeveel KIA kan ik krijgen?

Dat hangt af van het totaal van uw investeringen in 1 jaar.

In 2020 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

In 2019 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 0%

In 2018 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

Hebt u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? En ook nog niet helemaal betaald? Dan kunt u voor het bedrijfsmiddel alleen KIA krijgen voor het bedrag dat u betaald hebt.

Let op!

Hebt u recht op btw-aftrek?
Neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.

Geen recht op btw-aftrek?
Ga dan uit van het investeringsbedrag met btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.