Mijn ex blijft in mijn koophuis wonen nadat we uit elkaar zijn - waarop moet ik letten?

Als u uit elkaar gaat, heeft dit meestal gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de hypotheekrente die u mag aftrekken bijvoorbeeld. Of het deel van het eigenwoningforfait dat u moet aangeven.

Het maakt uit hoe lang het geleden is dat u de woning hebt verlaten. Kies daarom uw situatie:

 • Het is korter dan 2 jaar geleden dat ik de woning verliet

  In het jaar waarin u uit elkaar ging, mag u nog samen als fiscale partners aangifte doen

  Dat is niet alleen makkelijker, het is vaak ook gunstiger. Ook is de kans kleiner dat u uw aangifte fout invult.

  U kiest samen, wie welk deel aangeeft van het saldo van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait.

  Lees meer hierover bij Samen of apart aangifte doen.

  U mag alle hypotheekrente aftrekken want de hypotheek staat op uw naam

  Dat mag voor de periode waarin uw ex in het huis woont. Met een maximum van 2 jaar. Verlaat uw ex het huis binnen die 2 jaar? Dan mag u uw hypotheekrente aftrekken tot de dag dat uw ex het huis verlaat.

  Voorbeeld

  U verlaat de woning op 4 juni 2018. Uw ex blijft in de woning wonen en woont daar 2 jaar later nog. Dan geeft u in uw aangifte het huis tot 4 juni 2020 aan als eigen woning. Dit betekent dat u tot 4 juni 2020 de hypotheekrente mag aftrekken. Daarna niet meer.

  Verlaat uw ex ook het huis binnen die 2 jaar?

  Dan mag u uw hypotheekrente aftrekken tot de dag dat uw ex het huis verlaat. Ténzij het huis leeg en te koop staat. Dan mag u de rente nog langer aftrekken. Kijk wat dan precies voor u geldt bij U bent eigenaar, maar uw ex blijft er wonen (bij het onderdeel Uw ex verlaat de woning binnen 2 jaar).

  Betaalt uw ex hypotheekrente voor u?

  Heeft uw ex de plicht u te onderhouden? Omdat u dit samen bent overeengekomen of omdat de rechter dat heeft besloten? Het bedrag dat u dan van uw ex ontvangt heet partneralimentatie. U moet deze partneralimentatie opgeven in uw aangifte.

  Kijk in de tabel hoe dit werkt:

  Uw aandeel in de hypotheek is 100%

  Wie betaalt de hypotheekrente?

  Welk deel van de rente mag ik aftrekken?

  Welk deel van de rente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

  Ik betaal alle rente

  100%

  Mijn ex betaalt alle rente

  100%

  100%

  We betalen ieder de helft

  100%

  50%

  Voorbeeld

  Betaalt uw ex € 4.000 rente voor u? Dan geeft u € 4.000 aan als ontvangen alimentatie.

  Let op!

  Koopt u een andere woning nadat u uit elkaar bent, of gaat u in uw 2e woning wonen? Dan kunnen strengere regels gelden voor het aftrekken van uw hypotheekrente. Uw hypotheekverstrekker kan u daar meer over vertellen.

  Eigenwoningforfait aangeven

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U geeft als eigenaar het volledige eigenwoningforfait aan in uw aangifte.

  Dit doet u ook wanneer:

  • uw ex op basis van een alimentatieplicht in uw woning woont, en
  • uw ex u géén vergoeding betaalt voor het gebruik van uw deel van de woning. Uw ex geeft dan het eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie.

  De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst.

  Voorbeeld

  U verlaat de woning op 4 juni 2018. En uw ex blijft nog 2 jaar in de woning wonen. U krijgt daar geen vergoeding voor. U geeft tot 4 juni 2020 het eigenwoningforfait aan. Daarnaast geeft u het volledige eigenwoningforfait aan als betaalde partneralimentatie.

  Wie moet eigenwoningforfait aangeven?

  Wie mag eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie?

  Wie geeft eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie?

  Ik geef 100% aan

  Ik mag 100% aftrekken

  Ik geef 0% aan

  Mijn ex geeft 0% aan

  Mijn ex mag 0% aftrekken

  Mijn ex geeft 100% aan

 • Het is 2 jaar of langer geleden dat ik de woning verliet

  Na 2 jaar wordt uw woning niet meer gezien als een 'eigen woning'. Dat betekent dat de hypotheekrente over uw deel van de schuld niet meer aftrekbaar is. Lees waar u na 2 jaar nog meer mee te maken krijgt bij Wat gebeurt er na 2 jaar?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.