Moet ik mijn kindgebonden budget wijzigen?

Ja, waarschijnlijk wel. Als u uit elkaar gaat, heeft dat meestal gevolgen voor uw kindgebonden budget en uw kinderopvangtoeslag.

U leest hier over de volgende onderwerpen:

Voor co-ouders gelden bijzondere regels

Wordt u co-ouder?Dan geldt de informatie op deze pagina niet voor u. Kijk op de pagina 'Ik word co-ouder. Wat betekent dit voor mijn toeslagen?' U bent co-ouder als uw kinderen op jaarbasis gemiddeld ten minste 3 dagen per week bij u wonen én ten minste 3 dagen per week bij uw ex wonen.

Wat moet u eerst doen?

 1. Geef uw adreswijziging door aan de gemeente

  Verhuist u? Geef dan eerst uw nieuwe adres door aan uw gemeente.

  Verhuist uw ex en heeft uw ex zijn of haar adreswijziging nog niet doorgegeven aan de gemeente? Wacht dan met stap 3 tot uw ex zijn of haar adreswijziging heeft doorgegeven aan de gemeente.

 2. Dien uw verzoek tot echtscheiding of tot beëindiging partnerschap in
  Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dien dan eerst uw verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap in bij de rechtbank of via de notaris.
 3. Geef de wijziging door met Mijn toeslagen

  Geef met Mijn toeslagen de wijziging 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' door. Log in op Mijn toeslagen met uw DigiD. Klik in het menu 'Wijziging doorgeven' op 'Gezin en huishouden'. Ga vervolgens naar 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' en beantwoord de vragen.

  Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • de datum waarop u uw verzoek tot echtscheiding of beëindiging partnerschap indiende
   Had u een samenlevingscontract? Dan hebt u de datum nodig waarop u het contract liet ontbinden.

   Woonde u ongehuwd samen? Dan hebt u uw verhuisdatum nodig.

  • uw nieuwe adres

  Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe beschikking. Deze ziet u binnen 5 weken bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna betalen we het nieuwe bedrag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen (Link opent in nieuw venster.)

Het kindgebonden budget gaat naar degene die de kinderbijslag krijgt

Als u de kinderbijslag krijgt, hoeft u verder niets te doen. Nadat u de wijziging 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' hebt doorgeven, maken wij een nieuwe berekening van uw kindgebonden budget met alleen uw inkomen.

Krijgt uw ex de kinderbijslag? Als de kinderen bij u gaan wonen, kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag op uw naam laten zetten. Vanaf dat moment krijgt u van ons het kindgebonden budget.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.