Ik krijg een schenking in 2021 - hoeveel procent schenkbelasting moet ik betalen?

Dat hangt af van de waarde van de schenking en uw relatie met de schenker. Een partner of kind van de schenker betaalt bijvoorbeeld minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Tarieven schenkbelasting 2021

Waarde schenking Partner, kind (met een beperking) Kleinkinderen
en verdere afstammelingen
Overige personen
€ 0 - € 128.751 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

Onder 'kind' verstaan wij ook een stiefkind en een pleegkind. Onder 'overige erfgenamen' valt bijvoorbeeld een ander familielid of een vriend. Lees meer over de relatie met de schenker.

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van de schenking af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw schenkbelasting.

Is de waarde van de schenking € 128.751 of hoger? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de schenking dat boven dit bedrag uitkomt.

Schenkbelasting berekenen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.