Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt. We hebben de schenkingsvrijstellingen 2021 voor u op een rij gezet.

Jaarlijkse vrijstelling

Ouders mogen in 2021 € 6.604 schenken aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2021 is € 3.244. Het maakt bij die schenking dus niet uit of de schenker een grootouder is, een oom of een tante, broer of zus of helemaal geen familie.

De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie doet de schenking? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kind Dat beslist het kind zelf € 6.604
Iemand anders Dat beslist de ontvanger zelf € 3.244

Let op!

Partners, zoals ouders of grootouders, zien wij als 1 schenker. Dit geldt ook als ze zijn gescheiden. Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde schenker, telt dit als 1 schenking. Meer hierover leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting?

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover de ontvanger zelf beslist.

Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden altijd voorwaarden. Het belastingvrije bedrag in 2021 hangt af van het bestedingsdoel.

Wie doet de schenking? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kind Een eigen woning € 105.302
Een dure studie € 55.996
Dat beslist het kind zelf € 26.881
Iemand anders Een eigen woning € 105.302

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling

We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

 • Belastingvrij schenken in 2021 voor een koopwoning

  • De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.
   Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag.
  • De ontvanger gebruikt het geld om:
   • een eigen woning te kopen
   • een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning
   • een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen
   • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen
   Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet.
  • De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2023 voor de eigen woning.
  • De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.
  • Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

  Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

 • Belastingvrij schenken in 2021 voor een dure studie

  • De ontvanger is een kind van de schenker. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.
  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud.
  • Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.
  • Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:
   • voor welke studie de schenking is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn
   • dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2024 heeft besteed aan de opleiding
  • De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.
  • Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.
 • Belastingvrij schenken in 2021 voor een vrij bestedingsdoel

  • De ontvanger is een kind van de schenker. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.
  • Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan kunt u een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal € 1.119.845.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.