Minder erfbelasting betalen door tijdens uw leven al te schenken?

Dat kan. Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting.

Als u meer schenkt dan de jaarlijkse vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Lees hierover meer bij Ik krijg een schenking - betaal ik schenkbelasting?

Wat u ook kunt doen om de erfenis kleiner te maken, is 'schenken op papier'. Wat dat precies is? Dat leest u bij Wat is schenken op papier?

En als u overlijdt kort na de schenking?

Als u binnen een half jaar overlijdt - binnen 180 dagen om precies te zijn - zien wij de schenking als deel van de erfenis. De waarde van de schenking telt dan mee bij de waarde van de erfenis.

Hierop gelden uitzonderingen.

De schenking wordt géén deel van de erfenis als:

  • de ontvanger van de schenking een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is
  • de ontvanger van de schenking 1 van deze vrijstellingen voor de schenkbelasting gebruikt:
    • de vrijstelling voor een vrij te besteden bedrag van € 31.831
    • de vrijstelling voor een dure studie van € 66.268
    • de vrijstelling voor de eigen woning van € 28.947 in 2023

Is de erfenis die een erfgenaam krijgt in totaal hoger dan de vrijstelling?

Dan moet de erfgenaam erfbelasting betalen en aangifte erfbelasting doen.

Als er al schenkbelasting is betaald over een deel van de erfenis, berekenen wij niet 2 keer zo veel belasting. Wij trekken namelijk een evenredig deel van de betaalde schenkbelasting af van de erfbelasting.

Hebt u meer schenkbelasting betaald dan u aan erfbelasting moet betalen? Dan krijgt u het verschil niet terug.

Voorbeeld

Op 1 februari 2024 schenkt Elisabeth haar zoon Tom € 36.600. Tom betaalt daarover € 2.996 schenkbelasting. Elisabeth overlijdt kort daarna, op 25 mei.

Tom erft nog € 25.000. De totale erfenis die Tom krijgt, is € 25.000 plus de eerdere schenking van € 36.600. Bij elkaar € 61.600.

Voor Tom geldt als zoon een vrijstelling voor de erfbelasting van € 25,187. Na aftrek van de vrijstelling betaalt Tom 10% erfbelasting over € 36.413. Dat is € 3.641.

Wij verrekenen een evenredig deel van de al betaalde schenkbelasting met de erfbelasting die Tom nog moet betalen. Het evenredige deel van de schenkbelasting berekenen wij als volgt: (€ 36.600 ÷ € 61.600) × € 3.641 = € 2.163.

€ 3.641 - € 2.163 = € 1.478. De erfbelasting die Tom moet betalen is € 1.478.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.