Minder erfbelasting betalen door tijdens uw leven al te schenken?  

Dat kan. Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting.

Tip

Zorg wel dat u onder een bepaald bedrag blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Lees hierover meer bij Ik krijg een schenking – betaal ik schenkbelasting?

Wat u ook kunt doen om de erfenis kleiner te maken, is 'schenken op papier'. Wat dat precies is? Dat leest u bij Wat is schenken op papier?

En als u overlijdt kort na de schenking?

Als u binnen een half jaar overlijdt, binnen 180 dagen om precies te zijn, zien wij de schenking als deel van de erfenis. En dan betalen uw erfgenamen misschien erfbelasting.

Dit is níet het geval als de ontvanger een ANBI is, óf als de ontvanger 1 van deze vrijstellingen voor de schenkbelasting gebruikt:

  • de vrijstelling voor de eigen woning
  • de vrijstelling voor een dure studie
  • de vrijstelling van € 26.457 (€ 26.040 in 2019)

In die gevallen betaalt uw erfgenaam dus géén erfbelasting over de schenking als u binnen een half jaar overlijdt.

Uw erfgenamen moeten aangifte schenkbelasting én aangifte erfbelasting doen als u kort na de schenking overlijdt

Maar dat betekent niet dat ze 2 keer zo veel belasting betalen. Want een deel van de betaalde schenkbelasting trekken we af van de erfbelasting.

Voorbeeld (schenking in 2019)

Op 1 februari schenkt Elisabeth haar zoon Tom € 35.428. Tom betaalt daarover € 3.000 schenkbelasting. Elisabeth overlijdt kort daarna, op 25 mei.

Tom erft nog € 25.000. De totale erfenis die Tom krijgt, is € 25.000 plus de eerdere schenking van € 35.428. Bij elkaar € 60.428.

Voor Tom geldt als zoon een vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.616. Na aftrek van de vrijstelling betaalt Tom 10% erfbelasting over € 39.812. Dat is € 3.981.

Wij verrekenen de al betaalde schenkbelasting met de erfbelasting die Tom nog moet betalen. Dat doen wij als volgt: € 35.428 / € 60.428 x € 3.981 = € 2.331.

Dit bedrag trekken wij af van de erfbelasting die Tom zou moeten betalen. Dan blijft er aan erfbelasting over: € 3.981 - € 2.331 = € 1.650.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.