Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In 2022 in elk geval € 5.677 (€ 6.604 in 2021). Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bent gescheiden. Heeft uw kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag? Dan telt dit ook als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

U mag uw kind 1 keer een hoger belastingvrij bedrag schenken

Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen.

Zorg er wel voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

Let op!
De verhoogde vrijstelling is eenmalig en komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind in 2022 dus niet óók nog € 5.677 schenken (€ 6.604 in 2021).

In 2022 zijn de verhoogde vrijstellingen:

 • Schenking van € 27.231 die uw kind vrij mag besteden

  Wilt u uw kind zelf laten beslissen wat het doel is van uw schenking? Dan mag u eenmalig maximaal € 27.231 belastingvrij schenken.

  Een belangrijke voorwaarde is dat uw kind niet eerder een verhoogde vrijstelling heeft gebruikt voor een schenking van u. Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

  Zorg er ook voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

  Schenkt u uw kind eenmalig een vrij te besteden bedrag? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 106.671 voor het huis van uw kind

  Koopt uw kind een huis? Of gaat uw kind een woning verbouwen? Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag u daarvoor eenmalig maximaal € 106.671 belastingvrij schenken.

  Let op, er gelden wel voorwaarden

  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Of de partner van uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • Uw kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van u. Dat is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden. Heeft uw kind dit wel? Lees dan of u misschien toch een belastingvrij bedrag mag schenken.
  • Uw kind:
   • koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of
   • lost met het geld de eigenwoningschuld af, of
   • lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of
   • koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af
  • Uw kind besteedt het geld uiterlijk in 2024.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat uw kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

  U mag uw schenking verdelen over 2 of 3 jaar

  Zo kunt u elk jaar bijvoorbeeld € 30.000 geven. Zolang uw kind - of de partner van uw kind - in het laatste jaar waarin u schenkt nog geen 40 jaar is. En zolang aan de voorwaarden hierboven is voldaan. Let op: uw kind moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen.

  Huis gekocht of verbouwing afgerond en heeft uw kind geld over?

  Geen probleem. Uw kind mag van uw schenking altijd € 27.231 vrij besteden. Bijvoorbeeld aan nieuwe meubels.

  Verdeelt u de schenking over 2 of 3 jaar? Dan mag uw kind alleen in het 1e jaar € 27.231 aan iets anders besteden dan de eigen woning.

  Schenkt u uw kind een bedrag voor een eigen woning? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 56.724 voor een dure studie van uw kind

  Gaat uw kind een dure studie doen? Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag u daarvoor eenmalig maximaal € 56.724 belastingvrij schenken.

  Let op, er gelden wel voorwaarden:

  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Of de partner van uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • Uw kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van u. Dat is een belastingvrije schenking voor een eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.
  • Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
   • voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van de studie of opleiding zijn
   • dat de schenking vervalt als het bedrag uiterlijk in 2024 nog niet is besteed aan de opleiding of studie
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de opleiding.
  • Uw kind mag de schenking niet gebruiken voor de aflossing van schulden voor een studie of opleiding die zijn ontstaan voordat u de schenking deed.

  De studie is wel duur, maar ook weer geen € 56.724

  Goed nieuws. Van uw schenking mag uw kind bijna de helft vrij besteden. Namelijk € 27.231. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Of om een studieschuld af te lossen.

  De overige € 29.493 moet uw kind wél besteden aan de studie. En mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld.

  Geeft u uw kind een bedrag voor een dure studie? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

In 2021 waren de verhoogde vrijstellingen:

 • Schenking van € 26.881 die uw kind vrij mag besteden

  Wilt u uw kind zelf laten beslissen wat het doel is van uw schenking? Dan mag u eenmalig maximaal € 26.881 belastingvrij schenken.

  Een belangrijke voorwaarde is dat uw kind niet eerder een verhoogde vrijstelling heeft gebruikt voor een schenking van u. Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

  Zorg er ook voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

  Schenkt u uw kind eenmalig een vrij te besteden bedrag? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 105.302 voor het huis van uw kind

  Koopt uw kind een huis? Of gaat uw kind een woning verbouwen? Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag u daarvoor eenmalig maximaal € 105.302 belastingvrij schenken.

  Let op, er gelden wel voorwaarden

  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Of de partner van uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • Uw kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van u. Dat is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden. Heeft uw kind dit wel? Lees dan of u in 2021 misschien toch een belastingvrij bedrag mag schenken.
  • Uw kind:
   • koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of
   • lost met het geld de eigenwoningschuld af, of
   • lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of
   • koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af
  • Uw kind besteedt het geld uiterlijk in 2023.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat uw kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

  U mag uw schenking verdelen over 2 of 3 jaar

  Zo kunt u elk jaar bijvoorbeeld € 30.000 geven. Zolang uw kind - of de partner van uw kind - in het laatste jaar waarin u schenkt nog geen 40 jaar is. En zolang aan de voorwaarden hierboven is voldaan. Let op: uw kind moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen.

  Huis gekocht of verbouwing afgerond en heeft uw kind geld over?

  Geen probleem. Uw kind mag van uw schenking altijd € 26.881 vrij besteden. Bijvoorbeeld aan nieuwe meubels.

  Verdeelt u de schenking over 2 of 3 jaar? Dan mag uw kind alleen in het 1e jaar € 26.881 aan iets anders besteden dan de eigen woning.

  Schenkt u uw kind een bedrag voor een eigen woning? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 55.996 voor een dure studie van uw kind

  Gaat uw kind een dure studie doen? Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag u daarvoor eenmalig maximaal € 55.996 belastingvrij schenken.

  Let op, er gelden wel voorwaarden:

  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Of de partner van uw kind is tussen de 18 en 40 jaar. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • Uw kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van u. Dat is een belastingvrije schenking voor een eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.
  • Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
   • voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van de studie of opleiding zijn
   • dat de schenking vervalt als het bedrag uiterlijk in 2023 nog niet is besteed aan de opleiding of studie
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de opleiding.
  • Uw kind mag de schenking niet gebruiken voor de aflossing van schulden voor een studie of opleiding die zijn ontstaan voordat u de schenking deed.

  De studie is wel duur, maar ook weer geen € 55.996

  Goed nieuws. Van uw schenking mag uw kind bijna de helft vrij besteden. Namelijk € 26.881. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Of om een studieschuld af te lossen.

  De overige € 29.115 moet uw kind wél besteden aan de studie. En mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld.

  Geeft u uw kind een bedrag voor een dure studie? Dan moet uw kind aangifte schenkbelasting doen

  Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.