Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In 2019 in elk geval € 5.428. Dit is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen. U mag hier elk jaar opnieuw gebruik van maken.
 
U mag uw kind 1 keer in zijn of haar leven meer belastingvrij schenken. Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

De schenkingsvrijstellingen voor 2019 op een rijtje:

 • Schenking van € 26.040 die uw kinderen vrij mogen besteden

  Wilt u uw kinderen zelf laten beslissen wat zij met uw schenking doen? Schenk ze dan eenmalig maximaal € 26.040.

  De leeftijd van uw kind speelt een rol

  Doe het als uw zoon of dochter op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of hun partner. Schenken op de dag van de 40e verjaardag van uw kind of partner mag ook.

  Sommige schenkingen moet uw kind bij elkaar optellen

  Namelijk als uw kind van elke ouder afzonderlijk een bedrag krijgt. Ouders zien wij namelijk als één schenker. Dit geldt ook als u bent gescheiden.

  Schenkingen aan zijn partner moet uw kind meestal óók meetellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  Uw kind betaalt dus schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan € 26.040.

  Schenkt u uw kinderen eenmalig een vrij te besteden bedrag? Vertel ze dan meteen dat ze aangifte schenkbelasting moeten doen

  Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 102.010 voor het huis van uw kind

  Koopt uw zoon of dochter een huis? Of willen ze hun woning verbouwen? Dan mag u ze daarvoor maximaal € 102.010 belastingvrij geven. Tenminste, als uw zoon of dochter op het moment van uw gift tussen de 18 en 40 jaar is. Of hun partner. En schenken op de dag dat uw kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

  Let op, er gelden wel voorwaarden

  • Uw kind heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor zijn eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden. Heeft uw kind dit wel? Lees dan of u misschien toch een belastingvrij bedrag mag schenken.
  • Uw kind:
   • koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of
   • lost met het geld zijn of haar eigenwoningschuld af, of
   • lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of
   • koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning af
  • Uw kind besteedt het geld uiterlijk in 2021.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw zoon of dochter de schenking heeft gebruikt voor de eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat uw kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

  Sommige schenkingen moet uw kind bij elkaar optellen

  Namelijk als uw kind van elke ouder afzonderlijk een bedrag krijgt. Ouders zien wij namelijk als één schenker. Dit geldt ook als u bent gescheiden.

  Schenkingen aan zijn partner moet uw kind meestal óók meetellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  U mag uw schenking ook verdelen over 2 of 3 jaar

  Dus elk jaar bijvoorbeeld € 30.000. Zolang uw kind of zijn partner in het laatste jaar waarin u schenkt nog geen 40 jaar is. En zolang aan de voorwaarden hierboven is voldaan. Let op - uw kroost moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen in Mijn Belastingdienst.

  Huis gekocht of verbouwing afgerond en heeft uw kind geld over?

  Geen probleem. Uw kind mag van uw schenking altijd € 26.040 vrij besteden. Bijvoorbeeld aan nieuwe meubels.

  Verdeelt u de schenking over 2 of 3 jaar? Dan mag uw kind alleen in het eerste jaar € 26.040 aan iets anders besteden dan de eigen woning.

  Schenkt u uw kinderen een bedrag voor hun huis? Vertel ze dan meteen dat ze aangifte schenkbelasting moeten doen

  Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 54.246 voor een dure studie van uw kinderen

  Heeft uw kind ambitie en wil het een dure studie doen? Dat kan soms aardig in de papieren lopen. Maar gelukkig mag u uw zoon of dochter fiscaal aantrekkelijk ondersteunen. U mag voor een dure studie namelijk eenmalig € 54.246 schenken.

  Let op, er gelden wel voorwaarden:

  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • Uw kind heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor zijn eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die hij vrij mag besteden.
  • Uw kind of zijn partner is tussen de 18 en 40 jaar oud.
   Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  • Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
   • voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van het opleidingstraject zijn
   • dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2021 is besteed aan de opleiding of studie
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw zoon of dochter de schenking echt heeft gebruikt voor de opleiding.

  Sommige schenkingen moet uw kind bij elkaar optellen

  Namelijk als uw kind van elke ouder afzonderlijk een bedrag krijgt. Ouders zien wij namelijk als één schenker. Dit geldt ook als u bent gescheiden.

  Schenkingen aan zijn partner moet uw kind meestal óók meetellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

  De studie is wel duur, maar ook weer geen € 54.246

  Goed nieuws. Van uw schenking mag uw kind bijna de helft vrij besteden. Namelijk € 26.040. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Of om een studieschuld af te lossen.

  De overige € 28.206 moet uw zoon of dochter wél besteden aan de studie. En mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld.

  Geeft u uw zoon of dochter een bedrag voor hun studie? Vertel ze dan meteen dat ze aangifte schenkbelasting moeten doen

  Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.