Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In elk geval € 5.363. En één keer in zijn of haar leven meer. Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen.   

De schenkingsvrijstellingen op een rijtje:

 • Schenking van € 25.731 die uw kinderen vrij mogen besteden

  Wilt u uw kinderen zelf laten beslissen wat zij met uw schenking doen? Schenk ze dan eenmalig maximaal € 25.731.

  Zijn er geen voorwaarden?

  Jawel. Uw zoon of dochter moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking. Schenken op de dag van hun 40e verjaardag mag ook nog. Zijn ze ouder dan 40? Als hun partner jonger dan 40 jaar is, geldt de vrijstelling ook.

  En vertel uw zoon of dochter dat die aangifte schenkbelasting moet doen. Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

  inloggen in Mijn Belastingdienst

 • Schenking van € 100.800 voor het huis van uw kinderen

  Koopt uw zoon of dochter een huis? Of willen ze hun woning verbouwen? Dan mag u ze daarvoor maximaal € 100.800 belastingvrij geven. Tenminste, als uw zoon of dochter op het moment van uw gift tussen de 18 en 40 jaar is. Of hun partner. En schenken op de dag dat uw kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

  Let op, er gelden wel voorwaarden

  • Uw kind heeft niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij gekregen van zijn ouder(s).
   Heeft uw kind wél eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt, voor de eigen woning, een dure studie of vrij te besteden? Lees dan of u misschien toch een belastingvrij bedrag mag schenken
  • Uw kind:
   • koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of
   • lost met het geld zijn of haar eigenwoningschuld af, of
   • lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of
   • koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning af
  • Uw kind besteedt het geld uiterlijk in 2020.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw zoon of dochter de schenking heeft gebruikt voor de eigen woning.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat uw kind de schenking op tijd voor de eigen woning moet gebruiken.

  U mag uw schenking ook verdelen over 2 of 3 jaar

  Dus elk jaar bijvoorbeeld € 30.000. Zolang uw kind of zijn partner in het laatste jaar waarin u schenkt nog geen 40 jaar is. En zolang aan de voorwaarden hierboven is voldaan. Let op - uw kroost moet wel elk jaar aangifte schenkbelasting doen in Mijn Belastingdienst.

  Huis gekocht of verbouwing afgerond en hebben uw kinderen geld over?

  Dat geeft niks. Zij mogen van uw schenking altijd € 25.731 vrij besteden. Bijvoorbeeld aan nieuwe meubels.

  Verdeelt u de schenking over 2 of 3 jaar? Dan mogen uw kinderen alleen in het eerste jaar € 25.731 aan iets anders besteden dan de eigen woning.

  Schenkt u uw kinderen een bedrag voor hun huis? Vertel ze dan meteen dat ze aangifte schenkbelasting moeten doen

  Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

  inloggen in Mijn Belastingdienst

   

 • Schenking van € 53.602 voor een dure studie van uw kinderen

  Heeft uw kind ambitie en wil het een dure studie doen? Dat kan soms aardig in de papieren lopen. Maar gelukkig mag u uw zoon of dochter fiscaal aantrekkelijk sponsoren. U mag voor een dure studie namelijk eenmalig € 53.602 schenken.

  Tenminste, als aan alle voorwaarden is voldaan:

  • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:  
   • voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld
   • hoe hoog de verwachte kosten van het opleidingstraject zijn
   • dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2020 is besteed aan de opleiding of studie
  • Uw kind heeft niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij gekregen van zijn ouder(s).
  • Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar oud. Of zijn of haar partner is dat.
   Verjaardag? U mag van ons gerust ook nog schenken op de dag dat ze 40 worden.
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw zoon of dochter de schenking echt heeft gebruikt voor de opleiding.

  De studie is wel duur, maar ook weer geen € 53.602

  Goed nieuws. Van uw schenking mag uw kind bijna de helft vrij besteden. Namelijk € 25.731. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Of om een studieschuld af te lossen.

  De overige € 27.871 moet uw zoon of dochter wel besteden aan de studie. En mag ook niet besteed worden aan het aflossen van eerdere studieschuld.

  Geeft u uw zoon of dochter een bedrag voor hun studie? Vertel ze dan meteen dat zij aangifte schenkbelasting moeten doen

  Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

  inloggen in Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.