Ik schenk aan iemand in het buitenland – kan dat belastingvrij?

Soms. Het ligt aan uw relatie met de ontvanger. En aan waar die het geld voor gebruikt. Misschien kan de ontvanger een vrijstelling krijgen. Dan hoeft diegene geen of minder schenkbelasting te betalen.

Overigens zit er geen verschil tussen schenken aan iemand die in het buitenland woont en aan iemand die in Nederland woont. Er gelden dezelfde regels. Zo moet de ontvanger in Nederland bij de Belastingdienst (online) aangifte doen van de schenking als die hoger is dan de vrijstelling. Óf juist in de aangifte om een vrijstelling vragen.

Let op!
De ontvanger van de schenking doet aangifte. Dus niet de schenker.

Heeft de ontvanger van de schenking geen burgerservicenummer en moet deze persoon aangifte doen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.