Ik heb een brief gekregen dat ik geen voorlopige aanslag krijg – wat betekent dit?

Hebt u een brief gekregen dat u voor 2024 geen voorlopige aanslag krijgt? U krijgt deze brief als wij verwachten dat u in 2024 geen belasting hoeft te betalen of belasting terugkrijgt. U krijgt dus géén maandelijkse uitbetaling meer of u hoeft geen belasting meer vooruit te betalen. Over 2024 moet u meestal nog wel aangifte doen. U krijgt hierover dan de aangiftebrief van ons.

Waarom krijg ik geen voorlopige aanslag?

Elk jaar maken we een zo precies mogelijke inschatting van wat u in het lopende belastingjaar moet betalen, of terugkrijgt. Soms krijgt u dan geen voorlopige aanslag. Dat kan komen door een aanpassing in de wet, of door een verandering in uw persoonlijke situatie.

Bijvoorbeeld als u inmiddels met pensioen bent, of als uw jongste kind 12 jaar is geworden. Dit soort veranderingen hebben invloed op uw voorlopige aanslag. Het kan ook zijn dat het bedrag dat u zou moeten betalen of terug zou krijgen onder de aanslaggrens of teruggaafgrens ligt. U hoeft alleen belasting te betalen of u krijgt alleen geld terug als het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de grens is. Elk jaar worden deze grenzen opnieuw bepaald.

Denkt u dat u toch belasting terugkrijgt, of moet betalen?

Dan kunt u zelf opnieuw een voorlopige aanslag aanvragen. Dit doet u met het formulier 'Een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling'.

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst of op papier. Het papieren formulier kunt u telefonisch aanvragen via 0800 - 023 01 07.

Vraagt u geen nieuwe voorlopige aanslag aan? Dan bekijken wij uw situatie bij uw aangifte inkomstenbelasting. U hoort dan of u nog belasting moet betalen of terugkrijgt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.