Definitieve aanslag inkomstenbelasting

Meestal krijgt u na uw aangifte direct een definitieve aanslag. Soms krijgt u eerst een voorlopige aanslag, en daarna een definitieve aanslag. Vaak is deze hetzelfde als de voorlopige aanslag. Bovenaan de aanslag staat dan: 'Aanslag' in plaats van 'Voorlopige aanslag'. U krijgt dan geen voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.

Voorbeeld

U doet vóór 1 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting over 2021. Uw definitieve aanslag 2021 krijgt u uiterlijk op 31 december 2024, maar meestal eerder.

Hebt u uitstel gehad voor het doen van uw aangifte? Dan tellen we de periode dat u uitstel hebt gehad bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.

Voorbeeld

U moet aangifte inkomstenbelasting 2021 doen en hebt 4 maanden uitstel gekregen. Uw aangifte moet dan vóór 1 september 2022 bij ons binnen zijn. Uw definitieve aanslag 2021 krijgt u uiterlijk 30 april 2025, maar meestal eerder.

Een definitieve aanslag vindt u in Mijn Belastingdienst.

Aanslaggrens en teruggaafgrens

U hoeft alleen inkomstenbelasting te betalen als het te betalen bedrag gelijk is aan of meer is dan de aanslaggrens. Krijgt u geld terug? Dan betalen we dat alleen uit als het te ontvangen bedrag gelijk is aan of meer is dan de teruggaafgrens. Dat is het bedrag na verrekening van de voorheffingen en uw voorlopige teruggaaf of teruggaven.

Voorbeeld

U hebt al een voorlopige teruggaaf van € 100 gehad. Uit de aangifte blijkt dat u maar recht hebt op € 80. Dit valt onder de aanslaggrens en u krijgt dan een nihilaanslag.

In de tabel ziet u per jaar om welke bedragen het gaat.

Tabel aanslag- en teruggaafgrens
Jaar Aanslaggrens Teruggaafgrens
2022 € 49 € 16
2021 € 49 € 16
2020 € 48 € 16
2019 € 47 € 16
2018 € 47 € 15
2017 € 46 € 15

Als wij afwijken van uw aangifte

Als de gegevens uit uw aangifte afwijken van onze gegevens, ontvangt u een brief waarin staat wat wij willen corrigeren en waarom. Deze brief noemen we de correctiebrief. U krijgt de mogelijkheid om op die brief te reageren. Ook kan op de aanslag staan waarom wij afwijken van uw aangifte. U krijgt dan niet eerst een correctiebrief.

Het kan ook zijn dat wij u eerst een verzoek om informatie sturen. Met onze gegevens en uw reactie, corrigeren wij eventueel uw aangifte. U krijgt dan een definitieve aanslag.

U hebt geen aangifte gedaan

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel moest doen? Dan leggen wij toch een aanslag op. Dit heet een ambtshalve aanslag. Wij maken dan een schatting van uw inkomen, en berekenen zo hoeveel belasting u moet betalen. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.