Definitieve aanslag inkomstenbelasting

Meestal krijgt u na uw aangifte direct een definitieve aanslag. Soms krijgt u eerst een voorlopige aanslag, en daarna een definitieve aanslag. Vaak is deze hetzelfde als de voorlopige aanslag. Bovenaan de aanslag staat dan: ‘Aanslag’ in plaats van ‘Voorlopige aanslag’. U krijgt dan geen voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.

Voorbeeld

U doet voor 1 mei 2019 aangifte inkomstenbelasting over 2018. Uw definitieve aanslag 2018 ontvangt u uiterlijk op 31 december 2021. Meestal ontvangt u uw definitieve aanslag eerder.

Hebt u uitstel gehad voor het doen van uw aangifte? Dan tellen we de periode dat u uitstel hebt gehad bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.

Voorbeeld

U moet aangifte inkomstenbelasting 2018 doen en hebt 4 maanden uitstel gekregen. Uw aangifte moet dan voor 1 september 2019 bij ons binnen zijn. Uw definitieve aanslag 2018 ontvangt u uiterlijk 30 april 2022. Maar meestal eerder.

Aanslaggrens

U hoeft alleen te betalen als het te betalen bedrag € 46 of meer (tot en met 2017) of € 47 of meer (vanaf 2018) is. Krijgt u minder dan € 15 terug, dan betalen we dat niet uit. Dit geldt niet wanneer u eerder al een voorlopige aanslag hebt gekregen, waarbij u een bedrag moest betalen. In dat geval geldt er geen aanslaggrens: u krijgt dan ook een bedrag van minder dan € 15 terug of moet een bedrag van minder dan € 46 (tot en met 2017) of minder dan € 47 (vanaf 2018) betalen.

Als wij afwijken van uw aangifte

Als de gegevens uit uw aangifte afwijken van onze gegevens, ontvangt u een brief waarin staat wat wij willen corrigeren en waarom. Deze brief noemen we de correctiebrief. U krijgt de mogelijkheid om op die brief te reageren. Ook kan op de aanslag staan waarom wij afwijken van uw aangifte. U krijgt dan niet eerst een correctiebrief.

Het kan ook zijn dat wij u eerst een verzoek om informatie sturen. Met onze gegevens en uw reactie, corrigeren wij eventueel uw aangifte. U krijgt dan een definitieve aanslag.

U hebt geen aangifte gedaan

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel moest doen? Dan leggen wij toch een aanslag op. Dit heet een ambtshalve aanslag. Wij maken dan een schatting van uw inkomen, en berekenen zo hoeveel belasting u moet betalen. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.