Definitieve aanslag

Nadat u een voorlopige aanslag hebt ontvangen, krijgt u een definitieve aanslag. Vaak is deze hetzelfde als de voorlopige aanslag. Meestal krijgt u na uw aangifte direct een definitieve aanslag. Bovenaan de aanslag staat dan: ‘Aanslag’ in plaats van ‘Voorlopige aanslag’. U krijgt dan geen voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.

Voorbeeld 1

U doet voor 1 mei 2016 aangifte inkomstenbelasting over 2015. Uw definitieve aanslag 2015 ontvangt u uiterlijk op 31 december 2018. Meestal ontvangt u uw definitieve aanslag eerder.

Lukt het u niet aangifte te doen vóór 1 mei? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt standaard uitstel tot 1 september. Dit uitstel tellen we op bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.

Voorbeeld 2

U moet aangifte inkomstenbelasting 2015 doen en hebt 4 maanden uitstel gekregen. Uw aangifte moet dan voor 1 september 2016 bij ons binnen zijn. Uw definitieve aanslag 2015 ontvangt u uiterlijk 30 april 2019. Maar meestal eerder.

Als wij afwijken van uw aangifte

Als de gegevens uit uw aangifte afwijken van onze gegevens, ontvangt u een brief waarin staat wat wij willen corrigeren en waarom. Deze brief noemen we de correctiebrief. U krijgt de mogelijkheid om op die brief te reageren.

Het kan ook zijn dat wij u eerst een verzoek om informatie sturen. Met onze gegevens en uw reactie, corrigeren wij eventueel uw aangifte. U krijgt dan een definitieve aanslag.

U hebt geen aangifte gedaan

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel moest doen? Dan leggen wij toch een aanslag op. Dit heet een ambtshalve aanslag. Wij maken dan een schatting van uw inkomen, en berekenen zo hoeveel belasting u moet betalen. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u uw aangifte aanvullen of bezwaar maken.

Voorbeeld definitieve aanslag

Volgens uw aangifte bent u € 10.200 aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. De ingehouden loonheffing volgens uw aangifte was € 10.800. U hebt daarom via de voorlopige aanslag € 600 gekregen. Bij de controle van uw aangifte blijkt dat de ingehouden loonheffing geen € 10.800 is, maar € 10.400. U hebt daardoor € 400 te veel ontvangen. Dat bedrag moet u terugbetalen. De berekening van de definitieve aanslag is dan als volgt:

Rekenvoorbeeld
Verschuldigde inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen

€ 10.200

Ingehouden loonheffing

€ 10.400 af

 

----------------

U zou dan ontvangen

€ 200

U hebt via de voorlopige aanslag al ontvangen

€ 600

 

----------------

U moet terugbetalen

€ 400

Mogelijk betaalt u ook belastingrente over het bedrag dat u moet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.