Definitieve aanslag inkomstenbelasting

Meestal krijgt u na uw aangifte direct een definitieve aanslag. Soms krijgt u eerst een voorlopige aanslag, en daarna een definitieve aanslag. Vaak is deze hetzelfde als de voorlopige aanslag. Bovenaan de aanslag staat dan: 'Aanslag' in plaats van 'Voorlopige aanslag'. U krijgt dan geen voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.

Voorbeeld

U doet vóór 1 mei 2024 aangifte inkomstenbelasting over 2023. Uw definitieve aanslag 2023 krijgt u uiterlijk op 31 december 2026, maar meestal eerder.

Hebt u uitstel gehad voor het doen van uw aangifte? Dan tellen we de periode dat u uitstel hebt gehad bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.

Voorbeeld

U moet aangifte inkomstenbelasting 2023 doen en hebt 4 maanden uitstel gekregen. Uw aangifte moet dan vóór 1 september 2024 bij ons binnen zijn. Uw definitieve aanslag 2023 krijgt u uiterlijk 30 april 2027, maar meestal eerder.

Een definitieve aanslag vindt u in Mijn Belastingdienst.

Aanslaggrens en teruggaafgrens

U hoeft alleen inkomstenbelasting te betalen als het te betalen bedrag hoger is dan de aanslaggrens.

Krijgt u geld terug? Dan betalen we dat alleen uit als het te ontvangen bedrag hoger is dan de teruggaafgrens.

Het hangt van uw situatie af hoe de grens wordt bepaald:

 1. U hebt over het belastingjaar al (maandelijks) geld teruggekregen met een voorlopige aanslag.

  Het bedrag dat u al hebt gekregen vóór het einde van het belastingjaar nemen wij mee bij de berekening van de grens.
 2. Voorbeeld

  U kreeg maandelijks geld terug met uw voorlopige aanslag. In totaal ontving u € 100. Uit uw aangifte inkomstenbelasting komt naar voren dat u maar recht hebt op € 80. De verschuldigde belasting is dus € 20. Dit valt onder de aanslaggrens en u krijgt daarom een nihilaanslag.

 3. U hebt over het belastingjaar al (maandelijks) geld betaald met een voorlopige aanslag.
 4. Wij houden bij de berekening van de grens geen rekening met een te betalen voorlopige aanslag. Het maakt niet uit of u het bedrag maandelijks hebt betaald, of in 1 keer na afloop van het jaar.

  Voorbeeld

  U hebt al een te betalen aanslag van € 100 gehad. Uit uw aangifte inkomstenbelasting komt naar voren dat u € 120 had moeten betalen. Dit valt niet onder de aanslaggrens en u krijgt daarom een te betalen aanslag van € 20.

 5. U hebt nadat u aangifte hebt gedaan geld teruggekregen met een voorlopige aanslag
 6. Het bedrag dat u al hebt teruggekregen, nemen wij niet mee bij de berekening van de grens.

  Voorbeeld

  Nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, krijgt u een voorlopige aanslag met een teruggaaf van € 100. Bij de definitieve aanslag komt naar voren dat u maar recht had op € 80. Het verschil is € 20. U krijgt dan alsnog een te betalen aanslag.

In de tabel ziet u per jaar om welke bedragen het gaat.

Tabel aanslag- en teruggaafgrens
Jaar Aanslaggrens Teruggaafgrens
2024 € 56 € 18
2023 € 51 € 16
2022 € 48 € 15
2021 € 48 € 15
2020 € 47 € 15
2019 € 46 € 15

Als wij afwijken van uw aangifte

Als de gegevens uit uw aangifte afwijken van onze gegevens, ontvangt u een brief waarin staat wat wij willen corrigeren en waarom. Deze brief noemen we de correctiebrief. U krijgt de mogelijkheid om op die brief te reageren. Ook kan op de aanslag staan waarom wij afwijken van uw aangifte. U krijgt dan niet eerst een correctiebrief.

Het kan ook zijn dat wij u eerst een verzoek om informatie sturen. Met onze gegevens en uw reactie, corrigeren wij eventueel uw aangifte. U krijgt dan een definitieve aanslag.

U hebt geen aangifte gedaan

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel moest doen? Dan leggen wij toch een aanslag op. Dit heet een ambtshalve aanslag. Wij maken dan een schatting van uw inkomen, en berekenen zo hoeveel belasting u moet betalen. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.