Definitieve aanslag inkomstenbelasting

Meestal krijgt u na uw aangifte direct een definitieve aanslag. Soms krijgt u eerst een voorlopige aanslag, en daarna een definitieve aanslag. Vaak is deze hetzelfde als de voorlopige aanslag. Bovenaan de aanslag staat dan: ‘Aanslag’ in plaats van ‘Voorlopige aanslag’. U krijgt dan geen voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.

Voorbeeld

U doet voor 1 mei 2020 aangifte inkomstenbelasting over 2019. Uw definitieve aanslag 2019 ontvangt u uiterlijk op 31 december 2022. Meestal ontvangt u uw definitieve aanslag eerder.

Hebt u uitstel gehad voor het doen van uw aangifte? Dan tellen we de periode dat u uitstel hebt gehad bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.

Voorbeeld

U moet aangifte inkomstenbelasting 2019 doen en hebt 4 maanden uitstel gekregen. Uw aangifte moet dan voor 1 september 2020 bij ons binnen zijn. Uw definitieve aanslag 2019 ontvangt u uiterlijk 30 april 2023. Maar meestal eerder.

Aanslaggrens en teruggaafgrens

U hoeft alleen inkomstenbelasting te betalen als het te betalen bedrag gelijk is aan of meer is dan de aanslaggrens. Krijgt u geld terug? Dan betalen we dat alleen uit als het te ontvangen bedrag gelijk is aan of meer is dan de teruggaafgrens. In de tabel hieronder ziet u per jaar om welke bedragen het gaat.

De aanslag- of teruggaafgrens geldt niet wanneer u eerder al een voorlopige aanslag hebt gekregen, waarbij u een bedrag terugkreeg of moest betalen. U krijgt dan ook een bedrag terug onder de teruggaafgrens. Of u betaalt een bedrag onder de aanslaggrens.

Tabel aanslag- en teruggaafgrens
Jaar
Aanslaggrens
Teruggaafgrens
2019
€ 47
€ 16
2018
€ 47
€ 15
2017
€ 46
€ 15
2016
€ 46
€ 15
2015
€ 46
€ 15

Als wij afwijken van uw aangifte

Als de gegevens uit uw aangifte afwijken van onze gegevens, ontvangt u een brief waarin staat wat wij willen corrigeren en waarom. Deze brief noemen we de correctiebrief. U krijgt de mogelijkheid om op die brief te reageren. Ook kan op de aanslag staan waarom wij afwijken van uw aangifte. U krijgt dan niet eerst een correctiebrief.

Het kan ook zijn dat wij u eerst een verzoek om informatie sturen. Met onze gegevens en uw reactie, corrigeren wij eventueel uw aangifte. U krijgt dan een definitieve aanslag.

U hebt geen aangifte gedaan

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel moest doen? Dan leggen wij toch een aanslag op. Dit heet een ambtshalve aanslag. Wij maken dan een schatting van uw inkomen, en berekenen zo hoeveel belasting u moet betalen. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.