Hoe werkt inkomstenbelasting?

Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gebruikt u de aangifte-app, de online aangifte, het aangifteprogramma of het aangifteformulier. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen.

Aangifte inkomstenbelasting

Als u in Nederland woont moet u aangifte doen over uw inkomsten. Ook als u buiten Nederland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u aangifte moet doen.

Lees verder over...

Aanslag ontvangen

Op een belastingaanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Ook leest u hierop hoe de belasting berekend is.

Lees verder over...

Bent u het niet eens met een aanslag?

Kijk bij Bezwaar, beroep en klacht wat u in uw situatie kunt doen.

Uitstel van betaling aanvragen

U kunt uitstel van betaling aanvragen als het u niet lukt om uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen. Of als u binnen afzienbare tijd een teruggaaf of ander bedrag van ons verwacht. Zorg dat u uitstel van betaling hebt aangevraagd vóór de uiterste betaaldatum die op uw aanslag staat. Dan kunt u afhankelijk van de situatie uitstel van betaling krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.