Aanslag ontvangen

Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Betaalde u te weinig belasting, dan moet u een bedrag betalen.

Er zijn 5 soorten belastingaanslagen:

Niet eens met een aanslag?

Hebt u een aanslag ontvangen, waarvan u denkt dat deze aangepast moet worden? Bijvoorbeeld omdat u iets vergeten bent in te vullen in uw aangifte? Dan kunt u meestal een wijziging doorgeven in de aangifte die u hebt verstuurd. In andere gevallen kunt u bezwaar maken. Lees meer hierover bij Bezwaar en beroep.

Uitstel van betaling en kwijtschelding

Kunt u uw belasting niet op tijd of helemaal niet betalen?
Lees dan verder op de pagina: Betalen en ontvangen.

U krijgt nog geld van ons en u wilt dat verrekenen met wat u nog moet betalen

Als u belasting moet betalen én op korte termijn een teruggaaf krijgt, kunt u ons vragen om uw schuld met uw teruggaaf te verrekenen. Lees verder bij Uitstel van betaling, onder het kopje: Uitstel betaling, terwijl u ook nog geld (teruggaaf) van ons krijgt.

Belastingrente

Op de aanslag staat of u belastingrente ontvangt of moet betalen. Krijgt u geld van ons terug? Dan ontvangt u soms belastingrente. Moet u een bedrag betalen? Dan betaalt u soms belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.