Aanslag ontvangen

Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Betaalde u te weinig belasting, dan moet u een bedrag betalen.

Er zijn 5 soorten belastingaanslagen:

Niet eens met een aanslag?

Hebt u een aanslag ontvangen, waarvan u denkt dat deze aangepast moet worden? Bijvoorbeeld omdat u iets vergeten bent in te vullen in uw aangifte? Dan kunt u meestal een wijziging doorgeven in de aangifte die u hebt verstuurd. In andere gevallen kunt u bezwaar maken. Lees meer hierover bij Bezwaar en beroep.

Belastingrente

Op de aanslag staat of u belastingrente ontvangt of moet betalen. Krijgt u geld van ons terug? Dan ontvangt u soms belastingrente. Moet u een bedrag betalen? Dan betaalt u soms belastingrente.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.