Voorlopige aanslag nadat u aangifte hebt gedaan

Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u soms een voorlopige aanslag. Hierop staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw gegevens. U krijgt daarna altijd nog een definitieve aanslag.

U kunt ook jaarlijks aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag krijgen. Met deze voorlopige aanslag krijgt u alvast een bedrag terug, of betaalt u alvast belasting. Lees meer hierover bij Voorlopige aanslag.

Voorlopige aanslag wijzigen

Klopt de voorlopige aanslag volgens u niet? Dan kunt u deze wijzigen door  opnieuw aangifte te doen. Kijk bij Ik heb een foutje ontdekt in mijn aangifte hoe u dat doet. Moet u volgens de aanslag een bedrag betalen? Betaal dit dan wel, of lees op de pagina Hoe werkt inkomstenbelasting? hoe u uitstel van betaling kunt aanvragen. Het bedrag dat u betaald hebt, verrekenen wij in uw nieuwe voorlopige aanslag.

Voorbeeld voorlopige aanslag

Volgens uw aangifte bent u € 10.200 aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. Uw werkgever heeft € 10.800 aan loonheffing ingehouden op uw loon. Op basis van deze aangifte krijgt u dan een voorlopige aanslag van € 600.

De berekening is als volgt:

Ingehouden loonheffing

€ 10.800

Verschuldigde inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen

€ 10.200 -
----------

U krijgt terug

€     600

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.