Conserverende aanslag

Bracht u uw pensioen- of lijfrenteaanspraken onder bij een buitenlandse verzekeraar? Dan moet u misschien een 'te conserveren inkomen' aangeven. Voor dit inkomen leggen wij een aparte aanslag op. Dat is een conserverende aanslag. U hoeft deze pas te betalen als bijvoorbeeld uw pensioen- of lijfrenteaanspraak wordt vervreemd of afgekocht. Ook in andere gevallen hebt u misschien te conserveren inkomen, bijvoorbeeld bij emigratie.

U hebt misschien te conserveren inkomen:

 • als u bent geëmigreerd
 • als u bent geïmmigreerd
 • als u internationaal werkt
 • in bepaalde situaties in Nederland

U bent geëmigreerd

U hebt te conserveren inkomen als u bent geëmigreerd en u hebt:

 • een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning
 • een aanspraak op een pensioen
 • een aanspraak op een lijfrenteverzekering
 • een aanmerkelijk belang

Lees meer over de conserverende aanslag bij emigratie.

U bent geïmmigreerd

U hebt te conserveren inkomen als u bent geïmmigreerd en uw lijfrenteverzekering loopt door bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar.

U werkt internationaal

U hebt te conserveren inkomen als u:

 • uw pensioenaanspraak onderbracht bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar, omdat u in het buitenland een dienstbetrekking aanvaardde
 • tijdelijk in Nederland werkte, uw inkomen in box 1 (werk en woning) viel en u uw pensioen onderbracht bij een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar
 • een lijfrenteverplichting onderbracht bij een buitenlandse verzekeraar (of pensioenfonds) in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking buiten Nederland. Dit deed u om een pensioenbreuk te voorkomen
 • een lijfrenteverplichting onderbracht bij een niet-erkend pensioenfonds van een nieuwe werkgever buiten Nederland.
 • door de Nederlandse overheid was uitgezonden

Niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar

Een toegelaten buitenlandse verzekeraar is een verzekeraar die een overeenkomst heeft met het Nederlandse Ministerie van Financiën. De meeste buitenlandse verzekeraars zijn niet toegelaten. Uw verzekeraar kan u hierover meer informatie geven. De verzekeraar is verplicht informatie aan ons te geven en is ook, net als toegelaten binnenlandse verzekeraars, medeaansprakelijk voor bepaalde belastingschulden van u voor uw pensioen- of lijfrenteaanspraken.

Zie ook op rijksoverheid.nl: lijst van toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten

Bepaalde situaties in Nederland

Er is sprake van te conserveren inkomen als:

 • u uw onderneming hebt gestaakt en u verzoekt om een bepaald deel van de daarbij behaalde stakingswinst te behandelen als te conserveren inkomen
 • degene voor wie u aangifte doet is overleden en daardoor stakingswinst had

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.