Tot wanneer kan ik een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen?

Meestal kunt u tot 1 mei van het volgende jaar een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen. De exacte datum hangt af van of u aangifte moet doen.

Als u aangifte moet doen, krijgt u daarover een aangiftebrief van ons. Die hebben we naar uw adres gestuurd en naar uw Berichtenbox op MijnOverheid.

U hebt al een aangiftebrief gekregen

Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot de uiterste datum waarop uw aangifte binnen moet zijn. Die datum staat op uw aangiftebrief.

Hebt u uitstel gekregen voor uw aangifte? Dan is de uitsteldatum ook de uiterste datum dat u een voorlopige aanslag kunt aanvragen of wijzigen.

Voorbeeld

U hebt tot 1 september 2025 uitstel voor uw aangifte over 2024. Dan mag u tot 1 september 2025 een voorlopige aanslag over 2024 aanvragen of wijzigen.

U hebt geen aangiftebrief gekregen

Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot 1 mei ná het jaar waarover u de voorlopige aanslag wilt aanvragen of wijzigen. Ná 1 mei kunt u alleen nog direct aangifte doen. Als u uw aangifte eenmaal hebt verstuurd, kunt u over dat jaar geen voorlopige aanslag meer aanvragen of wijzigen. Ook al is de datum dat uw aangifte binnen moet zijn nog niet verstreken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.